Luchtfoto Bornsche Maten

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan 3e fase, Eschwonen en De Maten (B)

09 maart 2023
Nieuws

Het 'Ontwerpbeeldkwaliteitsplan 3e fase, Eschwonen en De Maten (B), aanpassing februari 2023' ligt ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis en is op deze pagina te bekijken. Dit ontwerpbeeldkwaliteitsplan heeft betrekking op het noordelijk deel van De Maten (B) in de Bornsche Maten. In het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn voor dit gebied de architectonische eisen opgenomen.

Inzage

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt ter inzage van 9 maart 2023 t/m 18 april 2023 bij de publieksbalie van het gemeentehuis en is digitaal beschikbaar onderaan deze pagina.

Zienswijzen

Een ieder kan van 9 maart 2023 t/m 18 april 2023 een zienswijze indienen op het ontwerpbeeldkwaliteitsplan. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van B&W, Postbus 200, 7620 AE  Borne.

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u binnen de terinzagetermijn een afspraak te maken met team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer 14 074. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluiten.