Gemeentehuis

Ontwerp verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023

23 februari 2023
Nieuws

Het college van B&W heeft op 21 februari 2023 ingestemd met de ontwerp verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Borne 2023.

De huidige Verordening leerlingenvervoer gemeente Borne dateert van 2003. De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest waardoor de verordening niet meer aansluit bij deze ontwikkelingen. De nieuwe verordening past binnen de Visie van het Sociaal Domein en sluit aan bij de principes zelfredzaam en normaliseren. De nieuwe verordening biedt de mogelijkheid om tijdig met de ouders/verzorgers en/of leerling in gesprek te gaan om te werken naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Inzage

De ontwerp verordening ligt vanaf 23 februari 2023 gedurende 4 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Rheineplein 1 in Borne). Het ontwerp is tevens digitaal in te zien onderaan deze pagina.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tot en met 22 maart 2023 hun zienswijze geven over de ontwerp verordening. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw Mirthe Hulsmeijers, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kunt u tijdens de genoemde periode een afspraak maken met mevrouw Mirthe Hulsmeijers via telefoonnummer 074-2658 686.

De zienswijzen zullen aan het einde van de inspraakperiode worden gebundeld en vervolgens met een advies worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal de verordening vaststellen.