Gemeentehuis

Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse en bovengrondse restafvalcontainers Bongerd

16 mei 2023
Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op de locatie aan de overzijde van Bongerd 7 in Borne voor de inzameling van het huishoudelijke afval en het GFE afval één ondergrondse container voor het huishoudelijke afval en twee bovengrondse containers voor het GFE afval te plaatsen.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 10 mei 2023 tot en met 21 juni 2023 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpbesluit is ook op deze pagina te vinden. 

Zienswijzen

Belanghebbenden en ingezetenen kunnen van 10 mei 2023 tot en met 21 juni 2023 hun mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen.

De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 21 juni een afspraak te worden gemaakt met Maarten Olde Scholtenhuis, telefoonnummer (074) 2658675.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.