Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u als inwoner hulp nodig bij het goed onder woorden brengen van vragen op gebied van zorg (Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige zorg), jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? De cliëntondersteuner geeft informatie en advies en bereidt samen met u het (herindicatie)gesprek met de gemeente of zorgaanbieders voor. 

Cliëntondersteuners zijn onafhankelijke professionals van Wijkracht en bieden deze hulp gratis aan alle inwoners. 

Kijk voor meer informatie op de website van Wijkracht Borneexterne-link-icoon.