Vlag Oekraine

Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Borne

10 maart 2022
Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders stelt Maria Mediatrix beschikbaar als opvanglocatie voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Daarnaast is er een particulier initiatief dat bij de Zwanenhof onderdak biedt aan Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Het college heeft de geluiden die zijn opgehaald bij de omwonenden en Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo (GBA) meegenomen in haar afweging.

Met dit besluit geeft de gemeente Borne gehoor aan de dringende oproep van de Veiligheidsregio Twente (VRT) om mogelijkheden te bekijken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De Veiligheidsregio’s in Nederland hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen in iedere regio zo’n tweeduizend plaatsen voor deze vluchtelingen te realiseren. Daarnaast heeft ook de gemeenteraad van Borne tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 maart bij het college de opdracht neergelegd om de mogelijkheden te bekijken voor opvang van Oekraïense vluchtelingen in Maria Mediatrix.

Aantal beschikbare plaatsen
Belangrijke aspecten in de afweging voor het aantal beschikbare plaatsen zijn de belastbaarheid van de omgeving en de gesprekken met de omwonenden van Maria Mediatrix en GBA. Deze hebben begrip voor de situatie en hebben een positieve grondhouding ten aanzien van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Op basis daarvan heeft het college besloten om de Veiligheidsregio Twente te melden dat de gemeente Borne voor de opvang van deze oorlogsvluchtelingen een bandbreedte aanhoudt van 250 tot 350 vluchtelingen. Dit is inclusief de mogelijke opvang bij de Zwanenhof aan de Retraitehuisweg in Zenderen. Dit is een particulier initiatief.

Gemeente Borne kiest voor een bandbreedte van 250 tot 350 plaatsen, waarbij rekening wordt gehouden met een gefaseerde instroom. De instroom zal binnen enkele weken starten en gebeurt in stappen vanwege de nog uit te voeren aanpassingen aan het gebouw en de organisatie die nog moet worden opgestart.

Positieve energie
Wethouder Martin Velten: ‘Ook willen we graag de aansluiting borgen met de vele initiatieven die er nu al zijn vanuit de Bornse gemeenschap en die kenbaar zijn gemaakt via hulpvooroekraine@wijkracht.nl. Borne toont zich heel gastvrij en de saamhorigheid is groot. Dat blijkt wel uit de vele manieren waarop de Bornenaren de opvang van deze mensen omarmen. Op korte termijn houden we een bijeenkomst voor inwoners die een steentje willen bijdragen.’

Vanaf het moment dat de oorlog is uitgebroken, is in Borne een positieve energie losgekomen. Burgemeester Jan Pierik: ‘Het is hartverwarmend hoe de Bornse gemeenschap in actie komt om de vluchtelingen een veilige plek te bieden. Er ontstaan diverse spontane acties en initiatieven om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen.’

Veiligheidsregio voor coördinatie en uitvoering
Gemeente Borne komt voor een forse opgave te staan. Het college stelt daarom als (rand)voorwaarde dat de opvang in Borne alleen mogelijk is als sprake is van een krachtige regionale coördinatie en uitvoering in combinatie met een goede samenwerking met lokale teams en vrijwilligersinzet. In regionaal verband is hier positief op gereageerd en wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor een regionale uitvoeringsorganisatie, bij met name de grotere locaties.

Gemeente Borne heeft opdracht gegeven om te starten met werkzaamheden die noodzakelijk zijn om opvang in Maria Mediatrix en de Zwanenhof mogelijk te maken. Dit is nodig om de vluchtelingen zo snel als mogelijk te kunnen opvangen.