bokashi

Nieuwe ontwikkelingen in het groenonderhoud in Borne

12 december 2022
Nieuws

In opdracht van gemeente Borne is Twente Milieu met twee pilots gestart in Borne. Het gaat om de projecten 'Bokashi' en 'Mulchen'. Normaal gesproken wordt het bladafval afgevoerd naar de verwerker, maar heeft het de voorkeur om dit voortaan zelf te verwerken tot een bruikbare bodembemesting. Hiermee wordt transport naar de verwerker voorkomen en dus ook extra CO2 uitstoot. Het doel van deze pilots is om de beide werkwijzen te testen en ervaring en kennis op te doen. 

Van bladafval naar een voedingsrijke bodembemesting
Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Etensresten zoals schillen, stronkjes en kliekjes, maar ook tuinresten, blad en mest met stro zijn organische materialen die gefermenteerd kunnen worden. In deze proef wordt alleen bladafval gebruikt. Fermentatie is een techniek waarbij voedingsstoffen en energie worden bewaard. In plaats dat het bladafval wordt afgevoerd, wordt het verzameld in een depot en verwerkt tot een voedingsrijke bodembemesting. Ongeveer een derde deel van al het blad wordt omgezet in bokashi, dit wordt in balen geperst en in de opslag bewaard. Het fermentatieproces zal ongeveer drie maanden duren, zodat in het voorjaar (maart/april) het materiaal in de plantsoenen kan worden gebruikt. In de plantsoenen kan deze bokashi de onkruiddruk verminderen en het vocht langer vasthouden wat ten goede komt aan de beplanting.

Hergebruik van ‘eigen’ blad
Met 'mulchen' wordt gevallen blad op grasvelden en/of in parken machinaal versnipperd. Tijdens de proef wordt het bladafval niet meer van het gazon verwijderd maar met een kleine aanpassing aan de huidige grasmaaier wordt het bladafval op de gazons versnipperd. De verwachting is dat met mulchen de bodemstructuur verbeterd, doordat het bodemleven aan de slag gaat met de mulchlaag en verwerkt kan worden in de bestaande bodem. Voeding, lucht en vocht dringen dan beter in de bodem. Een mulchlaag beschermt de bodem tegen kou en warmte en voorkomt uitdroging. Bij flinke regenbuien slaat de grond niet dicht en dringt vorst minder door in de grond. 

Het is een circulair proces waarbij de bodem en de bestaande beplanting kan profiteren van het ‘eigen’ bladmateriaal wat beschikbaar komt. De mulchlaag vormt een extra voedingsbodem voor het gazon wat een positief effect kan hebben. 

Voortgang en evaluatie
Zorgvuldig wordt de voortgang van beide proeven bijgehouden. Op basis van de evaluatie wordt naderhand bekeken of de proeven worden omgezet naar een permanente werkwijze.