Nieuw stembiljet

Onze gemeente doet mee aan een proef met een nieuw model stembiljet. In heel gemeente Borne stemt u tijdens de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024 daarom met een ander model stembiljet dan u gewend bent. Het stembiljet is kleiner en ziet er anders uit. Op deze pagina leest u meer informatie over het nieuwe stembiljet.

Vraag en antwoord over het nieuwe stembiljet

Het ministerie van BZK doet al langere tijd onderzoek naar andere stembiljetten. Hiervoor zijn al meerdere modellen getest. Het stembiljet waarmee nu wordt geëxperimenteerd is op basis van deze testen verbeterd en klaar voor een eerste experiment. Door het organiseren van een experiment met het nieuwe stembiljet wordt in de praktijk zichtbaar hoe het nieuwe model stembiljet echt werkt.

Het huidige stembiljet is groot en daardoor lastig te hanteren. Het nieuwe stembiljet is veel kleiner en daardoor handzamer voor kiezers. Ook voor kiezers met een visuele beperking is het nieuwe stembiljet toegankelijker, omdat het makkelijker met behulp van een mal en audio-ondersteuning is te gebruiken. Daarnaast is een kleiner stembiljet voor stembureauleden gemakkelijker te tellen.

Het nieuwe stembiljet heeft een A3-formaat. Op de bovenste helft staan de logo’s en namen van de partijen. Op de onderste helft staan kandidaatsnummers. Er staan geen namen van kandidaten op het stembiljet. De namen van de kandidaten kunt u vinden in het overzicht van kandidaten dat in elk stemhokje ligt, in elk stemlokaal hangt en u thuis ontvangt.

U kiest eerst één partij en daarna kiest u één kandidaat van die partij. De namen van de kandidaten op wie u kunt stemmen staan niet meer op het stembiljet. De namen van de kandidaten kunt u vinden in het overzicht van kandidaten dat in elk stemhokje ligt, in elk stemlokaal hangt en die u ook thuis ontvangt.

Een stem is geldig als u:

 • één partij en één kandidaat van die partij heeft gekozen.
 • alleen één partij heeft gekozen. Daarmee heeft u automatisch op kandidaat 1, de lijsttrekker, van die partij gestemd.
 • niets heeft ingekleurd. Dit is een blanco stem.

Een stem is ongeldig als u:

 • wel één kandidaat, maar geen partij heeft gekozen.
 • meer dan één kandidaat heeft gekozen.
 • meer dan één partij heeft gekozen.
 • een te hoog kandidaatnummer heeft gekozen.
 • wel een vakje heeft ingekleurd, maar niet met rood.
 • iets op het stembiljet heeft geschreven waarmee uw identiteit te achterhalen is.
 • iets op het stembiljet heeft geschreven, maar er geen vakje is ingekleurd.
 • geen vakje heeft ingekleurd, maar op een andere manier het vakje geselecteerd.

Omdat het nieuwe stembiljet een andere manier van stemmen vraagt, zal er in de komende maanden veel gecommuniceerd worden over het nieuwe stembiljet. Onder andere via onze social media kanalen en de gemeentepagina in de Week van Borne, maar ook door het aanbieden van proefstemmomenten. Dit zijn momenten waarop geoefend kan worden met stemmen met het nieuwe stembiljet. Via deze website kunt u binnenkort meer informatie vinden over waar en wanneer dat kan.

Wil u nu alvast oefenen, kijk dan op www.oefenstembiljet.nlexterne-link-icoon.

Op de verkiezingsdag zal er in uw stemlokaal een extra stembureaulid aanwezig zijn. Deze kan u uitleg gegeven over het nieuwe stembiljet. Of u nog even helpen met oefenen hiermee.

Omdat we het experiment goed willen evalueren zullen er op een aantal stemlocaties ook enquêteurs aanwezig zijn. Mogelijk wordt ook aan u gevraagd om na het uitbrengen van uw stem nog een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen gaan over het stembiljet, niet over de stem die u heeft uitgebracht.

Tijdens de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024 wordt voor het eerst op kleine schaal, in vijf gemeenten, geëxperimenteerd met het nieuwe stembiljet. Het experiment wordt geëvalueerd en daarna kan worden gekeken of, en zo ja welke, verbeteringen kunnen worden aangebracht. Aan de hand van de evaluatie zal worden gekeken of het experiment wordt doorgezet en hoe snel het kan worden opgeschaald naar een groter aantal experimenteergemeenten of zal worden ingevoerd. Om het nieuwe stembiljet definitief in te kunnen voeren dient de Kieswet te worden gewijzigd.

Stembiljet

Zo ziet het nieuwe stembiljet voor de verkiezen van het Europees Parlement eruit. 

Nieuw stembiljet met op de bovenste helft de keuze voor een partij en op de onderste helft kies je een nummer van een kandidaat