Gemeentehuis

Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 2023

20 december 2022
Nieuws

Op 20 december 2022 zijn de aangepaste nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 2023 vastgesteld door het college van B&W. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2022 die in september is vastgesteld door de gemeenteraad. De wijzigingen zijn nodig om aan te sluiten bij de nieuwe verordening en om de consulenten van de gemeente Borne te helpen bij het beoordelen van Wmo-meldingen en -aanvragen.

De aangepaste beleidsregels gaan over drie nieuwe algemene voorzieningen, welke toegankelijk zijn voor alle inwoners uit de gemeente Borne. Het gaat om groepsgerichte begeleiding (dagbesteding), een vrijwillige vervoersdienst en een was- en strijkservice. De aangepaste beleidsregels zijn op 1 januari 2023 van kracht. Heeft u vragen? De medewerkers van het Sociaal Hus staan u graag te woord. 

Sociaal Hus

U kunt binnenlopen tijde inloopspreekuren op maandag van 16.00 tot 18.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook kan via de mail contact worden opgenomen met het Sociaal Hus via sociaalhus@borne.nl. Telefonisch is het Sociaal Hus elke werkdag te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur via 074-2658590.