Afbeelding monument

Monumentensubsidie

Bent u eigenaar van een Rijks- of gemeentelijk monument? Dan zijn er wellicht subsidiemogelijkheden waar u gebruik van kunt maken.

Actuele informatie

De meest actuele informatie hierover kunt u vinden op www.monumenten.nlexterne-link-icoon.
Ook kunt u subsidie- en financieringsinformatie vinden op de website van het Nationaal Restauratiefonds (www.restauratiefonds.nlexterne-link-icoon). Hier leest u ook meer over het opvoeren van de restauratiekosten als aftrekpost bij uw belastingaangifte, het verduurzamen van uw pand of het herbestemmen ervan.

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u op basis van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Borne in aanmerking komen voor een subsidie.
Het college kan op grond van deze verordening een subsidie verlenen voor de kosten van onderhoud of restauratie van monumenten ten behoeve van het behoud van het karakteristieke aanzien van de gemeente.
Samengevat gelden de volgende subsidiemogelijkheden:

  • Subsidie abonnement monumentenwacht (vergoeding abonnementskosten + 1e inspectie)
  • Subsidie t.b.v. Restauratie: 20% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 11.500,00 (1x per 10 jaar)
  • Subsidie t.b.v. Onderhoud: 30% van de subsidiabele onderhoudskosten met een maximum van € 2.250,00 (1x per 4 jaar)

Het college verstrekt alleen subsidie indien wordt voldaan aan de voorwaarden van de subsidieverordening en  voor zover  het budget “subsidies gemeentelijke monumenten” toereikend is (subsidieplafond). Jaarlijks wordt dit subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt.

Contact

Wilt u meer weten over monumentensubsidies, dan kunt u contact opnemen met Arend-Jan Compagner via tel. 14 074.