Voorkant Zwanenhof

Meedenkavond Zenderen 30 november 2016

Welke maatregelen zijn nodig om de gevolgen van de verbindingsweg te beperken voor het verkeer in Zenderen? Daarover is de gemeente woensdag 30 november met inwoners in gesprek gegaan tijdens de meedenkavond in Sindron in Zenderen.

Welke hinder ervaart u? Wat kan er beter? En welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Aan de hand van deze vragen zijn de bewoners in zes groepen met het projectteam van de gemeente aan de slag gegaan. De input uit de verschillende groepen is door de gespreksleiders van de het projectteam genoteerd. Waar mogelijk zijn vragen beantwoord.

De inwoners van Zenderen zijn gelijkgestemd over de huidige verkeerssituatie in Zenderen. Er wordt met name hinder ervaren van de hoeveelheid verkeer dat door het dorp rijdt. Zowel in de ochtendals in de avonduren staat het verkeer grotendeels vast volgens de inwoners. Als oplossing zien velen een weg om Zenderen heen. De beste oplossing ligt volgens de aanwezigen van de avond niet in Zenderen zelf.

Bevindingen
De bevindingen van de avond worden gebruikt voor het onderzoek, dat wordt gedaan naar het beperken van de nadelige gevolgen voor Zenderen (door de aanleg van de verbindingsweg). Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van een motie, die is vastgesteld in de  raadsvergadering van 29 september 2015.

De meedenkavond voor Zenderen is georganiseerd in samenwerking met de dorpsraad.