Voorkant Zwanenhof

Meedenkavond Molenkamp 12 oktober 2016

Zo’n 50 bewoners, ondernemers en belanghebbenden hebben woensdag 12 oktober meegedacht over de ontsluiting van deelgebied Molenkamp op de nieuw aan te leggen verbindingsweg in Borne. De meedenkavond vond plaats in Erve Hondeborg in Zenderen.

Voorafgaand aan de meedenksessie lichtte projectleider Bernd van den Dolder nog even kort de keuze van de Raad toe; de keuze voor de aanleg van de verbindingsweg, de eerste spooronderdoorgang en het afsluiten van de Oonksweg. Ook de keuze voor de lange termijn werd toegelicht; de aanleg van de door bewoners van Borne, Zenderen en Hertme gekozen variant 5b (regionale rondweg).

Op de kaart hiernaast is stap 1 van de Totaalvisie 2014 te zien. Op de kaart staat ook de variant 5B in een kleiner kader ingetekend.

Groepsgesprekken
Na het informatieve gedeelte gingen de aanwezigen in zes groepen uiteen om verschillende varianten voor een ontsluiting van de Molenkamp te bespreken, onder begeleiding van medewerkers van de gemeente, Rail Infra Solutions (verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van de verbindingsweg en de spooronderdoorgang) en Eurus, een adviesbureau dat de gemeente adviseert bij de ontwikkeling van het project. Bewoners hadden zowel vragen als zorgen over de gemaakte keuzes door de Raad. Waarom komt er een Verbindingsweg? Lost dit de files in de spits op? Waarom wordt de Oonksweg afgesloten? Maar er leefden ook vragen als: Komt er een rotonde bij mij voor de deur? Hoeveel meter zit er tussen de Molenkamp en de Verbindingsweg? Uiteindelijk werden er per tafel meerdere varianten op plattegronden ingetekend. Deze varianten werden weer in 3x2 groepen aan elkaar voorgelegd en bediscussieerd.

Uitkomsten
De voorzitters van de groepen lichtten de uitkomsten van de verschillende groepen toe aan de gehele zaal. De varianten die in de verschillende groepen besproken zijn, kwamen aardig overeen. Van een ontsluiting via de Hanzestraat, Gildestraat of de Ambachtstraat op de verbindingsweg tot een ontsluiting van de Gildestraat naar de Zenderensestraat. Een terugkerend punt was de discussie over het afsluiten van de Oonksweg en het waarom van de Verbindingsweg en de spooronderdoorgang op deze plek en niet op bijvoorbeeld de Bornebroeksestraat.

Terugkoppelavonden
De verschillende ideeën, ontwerpen en discussiepunten worden door de gemeente betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp en teruggekoppeld tijdens de zogenoemde terugkoppelavonden. De mensen die op de meedenkavond aanwezig waren, ontvangen hiervoor een uitnodiging.