Voorkant Zwanenhof

Mantelzorg

Mantelzorgondersteuning

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar. Niet voor niets worden zij het sociale cement van de samenleving genoemd. Ze doen niet alleen zélf actief mee, maar zorgen ook dat andere, vaak kwetsbare, groepen kunnen meedoen. Door de vrijwillige inzet van burgers kunnen meer mensen zelf de regie van hun leven in handen houden.

Jaarlijkse waardering

Mantelzorgers onderscheiden zich van vrijwilligers doordat de zorg die zij verlenen niet vrijblijvend is. Mantelzorg kan als een belasting worden ervaren, bijvoorbeeld als de zorg moeilijk te combineren is met een betaalde baan en/of de thuissituatie. De gemeente Borne biedt mantelzorgers een zogenoemde jaarlijkse waardering aan met als doel de mantelzorger te ondersteunen.

Maatwerk

Mantelzorgers die inwoners van de gemeente Borne verzorgen, kunnen hiervoor in aanmerking komen. De mantelzorger hoeft zelf geen inwoner te zijn van Borne. Mantelzorgers gaan met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden van ondersteuning die er zijn om mantelzorgtaken te kunnen blijven doen. Individueel maatwerk dus.

Ondersteuningsvormen

Wijkracht ontwikkelt in overleg met de mantelzorger activiteiten of ondersteuningsvormen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het bezoeken van een mantelzorgcafé of een dag van de mantelzorg, het volgen van specifieke cursussen voor mantelzorgers,  het bieden van respijtzorg of begeleid vervoer door vrijwilligers.

Mantelzorgers kunnen voor informatie of ondersteuning terecht bij Femke Horsthuis (email: mantelzorgborne@wijkracht.nl). Ze werkt als consulent bij het Wijkracht. U bekijkt hun website hier.