Maar wat als?!

28 maart 2024
Nieuws

Over het spoor worden gevaarlijke stoffen vervoerd. De kans op een ongeluk is erg klein. Er zijn veel maatregelen om ongelukken te voorkomen én het gaat om een beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Toch is het goed dat je als omwonende weet wat de risico’s zijn en wat je moet doen als er toch iets gebeurt.

Wat moet je doen?

Als er een ongeluk met gevaarlijke stoffen gebeurt op het spoor is vaak niet direct duidelijk wat er precies aan de hand is. Breng jezelf en anderen daarom in veiligheid, door – afhankelijk van waar je bent – afstand te nemen en binnen te schuilen. Wacht tot de hulpdiensten er zijn en luister naar hun advies. Afhankelijk van wat er aan de hand is, hoor je als inwoner wat je moet doen.

Campagne 'Maar wat als?!'

Veiligheidsregio Twente en zes gemeenten (waaronder Borne) starten deze week met de risicocommunicatie-campagne 'Maar wat als?!' over gevaarlijke stoffen die vervoerd worden over het spoor. Doel van de campagne is het risicobewustzijn van omwonenden verhogen en hun kennis over wat ze moeten doen bij een ongeluk met gevaarlijke stoffen op het spoor te vergroten. 

Omwonenden van het spoor (binnen een straal van 200 meter) in de gemeenten Oldenzaal, Hengelo, Borne, Almelo, Wierden en Rijssen-Holten ontvangen rond 28 maart een brief met een meterkastkaart. Hiermee worden de inwoners geïnformeerd over de (minimale) risico’s op een ongeluk. De nadruk ligt hierbij op wat je in de eerste minuten na een incident met een trein die gevaarlijke stoffen vervoert zelf kunt doen wanneer de hulpdiensten nog niet direct ter plaatse zijn. In de eerste minuten na een incident wordt daarom een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen.

Naast de brief en meterkastkaart is er ook een campagnewebsite ontwikkeld met meer informatie: www.maarwatals.nlexterne-link-icoon.

Aftrap campagne

Op donderdagmiddag 28 april heeft burgemeester Jan Pierik de eerste meterkastkaarten overhandigd aan de bewonercommissie van de Fleminghof en de wijkraad 't Oldhof.