Gemeentehuis 1

Leerplichtwet

Kinderen mogen vanaf hun vierde jaar naar school. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. U moet uw kind zelf inschrijven bij een school of instelling. Uw kind is leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin uw kind zestien wordt.

Kwalificatieplicht

Voor jongeren onder de achttien jaar, zonder een havo-, vwo- of mbo-diploma op minimaal niveau 2 (startkwalificatie) geldt een kwalificatieplicht. Dit geldt niet voor jongeren die certificaten of een diploma hebben gehaald op het praktijkonderwijs of die in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid volgen.

Als uw kind spijbelt kan de school de leerplichtambtenaar inschakelen.

Vrijstelling

Het kan voorkomen dat vanwege lichamelijke of psychische problemen uw kind tijdelijk niet naar school kan. In dergelijke gevallen moet u vrijstelling van de leerplicht aanvragen. Met een vrijstelling heeft u toestemming om uw kind een bepaalde tijd voor lange of korte duur van school te houden.

In de Leerplichtwet 1969 zijn de voorwaarden opgenomen op grond waarvan vrijstelling verleend kan worden. U leest de voorwaarden op de site van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Voorwaarden

U kunt als ouder, voogd of verzorger van de leerplichtige leerling vrijstelling aanvragen. Dat kan als één (of meerdere) van onderstaande redenen geldt:

  • de leerplichtige kan vanwege lichamelijke of psychische redenen niet geheel of gedeeltelijk onderwijs volgen;
  • er bestaan bezwaren t.a.v. het volgen van het aangeboden onderwijs om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen;
  • andere gewichtige redenen.

Benodigde gegevens

  • naam, adres en geboortedatum van de leerling;
  • naam en adres van de aanvrager (indien deze niet dezelfde persoon is als de leerling);
  • de reden van het verzoek.

Afhankelijk van de reden van het verzoek kunnen nog meer gegevens nodig zijn, zoals een verklaring van een arts waaruit blijkt dat er sprake is van lichamelijke of psychische problemen.

Kosten

Het aanvragen van vrijstelling op de Leerplichtwet is gratis.

Contact

Gemeente Hengelo voert de leerplicht uit voor de gemeente Borne. U kunt contact opnemen met de leerplichtambtenaar via tel. 14 074 (kies voor Hengelo, vervolgens keuze 2 en vraag naar de afdeling Leerplicht) of via leerplicht@hengelo.nl.

Aanvraag

Een beroep op vrijstelling van de leerplicht doet u bij de leerplichtambtenaar. Gemeente Hengelo voert de leerplicht uit voor de gemeente Borne (zie Contact voor de contactgegevens).

Een verzoek voor het komende schooljaar moet u voor 1 juli indienen.