Gemeentehuis 1

Leerlingenvervoer

In bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van uw kind naar school (gedeeltelijk) vergoeden. De gemeente Borne wil u stimuleren uw kinderen zoveel als mogelijk zelf naar school te laten gaan of naar school te brengen. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De gemeente kan het vervoer (deels) vergoeden als uw kind vanwege een lichamelijke of verstandelijke handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen. Of als uw kind naar een speciale school moet die niet in de buurt is. Leerlingenvervoer is er voor het reizen van huis naar school en terug.

Bekostiging leerlingenvervoer

Ouder(s) en verzorger(s) zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind naar school gaat. In bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van de leerling naar school (gedeeltelijk) vergoeden.  Bij de toekenning van een vorm van vergoeding voor leerlingenvervoer gaat de gemeente Borne ervan uit dat een kind zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist.

De gemeente Borne gaat uit van de school, die van toepassing is, voor uw kind die het dichtst bij is. Kiest u een school die verder weg is, terwijl hetzelfde type onderwijs (of dezelfde richting van het onderwijs) dichterbij ook mogelijk is, dan komt uw kind niet of slechts deels in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Voor wie is het bedoeld?

De bekostiging leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die gaan naar het:

 • Basisonderwijs (BO), als de afstand tussen de school en het woonadres meer dan 6 kilometer is.
 • Speciaal basisonderwijs (SBO), als de afstand tussen de school en het woonadres meer dan 3 kilometer is.
 • Speciaal onderwijs (SO), als de afstand tussen de school en het woonadres meer dan 3 kilometer is.
 • Voortgezet speciaal onderwijs als de afstand tussen de school en het woonadres meer dan 4 kilometer is én als de leerling niet zelfstandig naar school kan reizen door een structurele beperking: Lichamelijk, verstandelijk, zintuigelijk of psychisch.

De afstand van het woonadres naar het adres van de school wordt berekend met behulp van de ANWB-routeplanner. De kortste fietsafstand is hierbij het uitgangspunt.

Vormen van bekostiging leerlingenvervoer

We stimuleren zelfstandig (leren) reizen naar school. Dit bespreken we graag met de ouder(s) en/of verzorger(s).

 1. Fietsvergoeding
  Kinderen die zelfstandig of onder begeleiding kunnen fietsen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 0,09 per kilometer krijgen. Als tijdens het fietsen (tijdelijke) begeleiding nodig is, kennen we voor de begeleiding ook een vergoeding toe van € 0,09 per kilometer.
 2. Openbaar vervoer
  Voor kinderen die kunnen reizen met het openbaar vervoer: een OV-vergoeding voor de afstand woonadres-school.
  Als (tijdelijke) begeleiding hierbij nodig is: een OV-vergoeding voor de begeleider. Dit hoeft niet in alle gevallen een maandabonnement te zijn.
 3. Eigen vervoer
  Misschien wilt u uw kind zelf met de fiets of de auto naar school brengen. Als u kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer dan krijgt u mogelijk een kilometervergoeding.
 4. Aangepast vervoer (taxi)
  Bij aangepast vervoer wordt een kind in een taxi(busje) vanaf de opstapplek of woonadres naar school gebracht. De taxi(bus) brengt meerdere kinderen naar school.

Eigen bijdrage

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen van de ouders en/of verzorgers:

 • Als het kind naar een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gaat.
 • Als het inkomen van de ouders en/of verzorgers in 2021 meer dan € 28.800 was.

Contact

Voor meer informatie en bij vragen over leerlingenvervoer kun u contact met ons opnemen.
Wij zijn te bereiken op de volgende manieren:
E-mail: leerlingenvervoer@borne.nl
Telefonisch, van ma t/m vrij tussen 08.30 – 17.00 uur: 074-2658500.

Aanvraag

U kunt digitaal een aanvraag doen voor het leerlingenvervoer via deze pagina op onze websiteexterne-link-icoon.  Kies dan het schooljaar waarvoor u een aanvraag wil doen. Let op! U moet inloggen met de DigiD van uw kind. 

Ook kunt u het aanvraagformulier uitprinten, invullen en ondertekend retour zenden naar Gemeente Borne, afdeling WMO-Jeugd, postbus 200, 7620 AE Borne. Of u kunt deze inleveren bij het gemeentehuis.

In de bijlagen vindt u het aanvraagformulier. 
Let op:  Dit formulier dient voorzien te zijn van uw handtekening.
U kunt een papieren aanvraagformulier ophalen bij de balie van het gemeentehuis of in het Sociaal Hus, links vooraan in het gemeentehuis. Eventueel kunt u daar ook hulp krijgen bij het invullen van de aanvraag.  

De gemeente beslist meestal binnen 8 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag of er een vervoersvoorziening wordt toegekend.

Veelgestelde vragen

Nee, aangepast vervoer wordt nooit toegekend alleen omdat ouders door hun werk hun kinderen niet naar school kunnen brengen of ophalen. Ook niet als uw kinderen naar verschillende scholen gaan. Als u uw kinderen niet zelf kunt begeleiden, dan moet u daarvoor zelf een andere oplossing bedenken.

Ja, u kunt vervoersoorten combineren. De gemeente wil de zelfredzaamheid van leerlingen bevorderen door ze ontwikkelkansen aan te bieden en maatwerk. De ervaring leert dat leerlingen die zelfstandig met de bus of fiets naar school reizen daar veel profijt van hebben. Niet alleen heeft het een positief effect op hun zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociale activiteiten. Ook vergroot het de kans op vervolgonderwijs, stage of werk.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer

De volledige verordening over dit onderwerp, kunt u vinden via de link hieronder. U wordt dan doorverbonden naar een website van Rijksoverheid, waar de verordeningen van de gemeente worden gepubliceerd.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-190083.htmlexterne-link-icoon

Bijlagen