Voorkant Zwanenhof

Koninklijke onderscheiding

Nieuwe aanvragen voor een uitreiking van een lintje/Koninklijke onderscheiding tijdens de algemene uitreiking van de lintjes in 2025 moeten uiterlijk 1 juni 2024 ingediend zijn. Of een tussentijdse uitreiking mogelijk is kunt u navragen bij Benedicte Tijhuis, kabinet van de burgemeester, telefoonnummer 074 - 26 58 715.

Wie verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding?

In Borne, Hertme en Zenderen zetten zich dagelijks mensen in voor onze gemeenschap. Het zijn mensen op wie je altijd een beroep kunt doen zonder dat zij een tegenprestatie verwachten. Vaak zijn ze bescheiden en zijn het juist de mensen in hun omgeving die vinden dat ze waardering verdienen.

Ken je zo iemand? Dan kunnen we als gemeente misschien helpen om die persoon in aanmerking te laten komen voor een Koninklijke onderscheiding.

Komt mijn uitblinker in aanmerking?

Of iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Iemand moet een verdienste voor de samenleving leveren die uitstijgt boven dat wat van hem of haar verwacht mag worden. Iemand op het oog? Neem dan gerust contact op met mevrouw Benedicte Tijhuis, kabinet van de burgemeester, telefoon (074) 2658715. Zij kan in grote lijnen al aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

Wanneer wordt een Koninklijke onderscheiding uitgereikt?

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van Koningsdag (de laatste werkdag voor Koningsdag);
  • Bij een bijzondere gelegenheid zoals een afscheid of een jubileum.

Erepenning

Wilt u een koninklijke onderscheiding aanvragen voor een vereniging of instelling, dan kunt u een aanvraag doen voor een erepenning. Dit kan alleen ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van een vereniging of instelling.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. Aanvragen kan via de burgemeester. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leest u via de website van het koninklijkhuisexterne-link-icoon en in bijgaand document leest u meer over de voorwaarden en de procedure in de gemeente Borne:

Voorwaarden en procedure aanvraag Koninklijke Erepenning

Aanvragen

Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Volg dan het stappenplan:

  • U begint met het invullen van een kort digitaal formulierexterne-link-icoon: verzoek om iemand voor te dragen voor een lintje.
  • Dat formulier belandt bij het kabinet van de burgemeester (mevrouw Benedicte Tijhuis).
  • Wij bekijken het verzoek en nemen telefonisch contact met u op.
  • Als de aanvraag kansrijk is, ontvangt u per e-mail een link naar het complete digitale voorstelformulier.
  • U vult het digitale voorstelformulier zo volledig mogelijk in.
  • U voegt brieven toe van mensen die de (vrijwillige) activiteiten ondersteunen, bij voorkeur vanuit de organisatie(s) waarvoor de kandidaat actief was/is (op officieel briefpapier en met handtekening).
  • Na verzending van het formulier wordt uw aanvraag bekeken. Is uw aanvraag compleet? Dan volgt achter de schermen een uitgebreide advies- en besluitprocedureexterne-link-icoon
  • Is de aanvraag nog niet compleet, dan nemen wij weer contact met u op.

Aanvragen voor de lintjesregen moeten uiterlijk op 1 juni in het jaar voorafgaand aan de lintjesregen binnen zijn. Voor een bijzondere gelegenheid moeten aanvragen ten minste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking worden ingediend.

Lintjes

Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.lintjes.nl.externe-link-icoon