Voorkant Zwanenhof

permits iconKoninklijke onderscheiding

Nieuwe aanvragen voor een uitreiking van een lintje/Koninklijke onderscheiding tijdens de algemene uitreiking van de lintjes in 2024 moeten uiterlijk 1 juni 2023 ingediend zijn. Of een tussentijdse uitreiking mogelijk is kunt u navragen bij Benedicte Tijhuis, kabinet van de burgemeester, telefoonnummer 074 - 26 58 715.

Wie verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding?

In Borne, Hertme en Zenderen zetten zich dagelijks mensen in voor onze gemeenschap. Het zijn mensen op wie je altijd een beroep kunt doen zonder dat zij een tegenprestatie verwachten. Vaak zijn ze bescheiden en zijn het juist de mensen in hun omgeving die vinden dat ze waardering verdienen.

Ken je zo iemand? Dan kunnen we als gemeente misschien helpen om die persoon in aanmerking te laten komen voor een Koninklijke onderscheiding.

Komt mijn uitblinker in aanmerking?

Of iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Iemand moet een verdienste voor de samenleving leveren die uitstijgt boven dat wat van hem of haar verwacht mag worden. Iemand op het oog? Neem dan gerust contact op met mevrouw Benedicte Tijhuis, kabinet van de burgemeester, telefoon (074) 2658715. Zij kan in grote lijnen al aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

Wanneer wordt een Koninklijke onderscheiding uitgereikt?

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van Koningsdag (de laatste werkdag voor Koningsdag);
  • Bij een bijzondere gelegenheid zoals een afscheid of een jubileum.

Erepenning

Wilt u een koninklijke onderscheiding aanvragen voor een vereniging of instelling, dan kunt u een aanvraag doen voor een erepenning. Dit kan alleen ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van een vereniging of instelling.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. Aanvragen kan via de burgemeester. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leest u via de website van het koninklijkhuis en in bijgaand document leest u meer over de voorwaarden en de procedure in de gemeente Borne:

Voorwaarden en procedure aanvraag Koninklijke Erepenning

Lintjes

Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.lintjes.nl.