Gemeentehuis

daycare iconKinder-/peuteropvang starten

Aanvraag

Wilt u een kinderopvangvoorziening (buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, gastouderbureau) oprichten? Dan moet u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

De aanvraag moet u minimaal 10 weken voor de datum van de opening bij de gemeente inzenden. Formulieren voor de oprichting van een voorziening en wijzigingsformulieren kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Een aanvraag exploitatie gastouder kunt u indienen via een gastouderbureau bij de gemeente.

Leges

Leges zijn vergoedingen die u betaalt voor allerlei administratieve handelingen die de gemeente voor u doet. Met de leges worden de kosten gedekt die de gemeente moet maken om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente hiermee winst maakt. 
Voor nieuwe gastouders is dit een bedrag van € 250,- en voor nieuwe locaties kinderopvang € 800,-.

Kwaliteitseisen

In Borne zijn diverse kinderopvangvoorzieningen aanwezig. De gemeente is in het kader van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze voorzieningen. De GGD Twente adviseert de gemeente over de kwaliteit van de kinderopvang. Op basis van deze adviezen besluit de gemeente of voldaan is aan de wettelijke kwaliteitseisen kinderopvang.
Voldoet uw voorziening aan de kwaliteitseisen dan wordt uw kinderopvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Wordt de regelgeving niet nageleefd, dan zal de gemeente handhaven. De gemeente heeft hiervoor handhavingsregels vastgesteld.

Bijlage