Gemeentehuis

Kinder-/peuteropvang starten

Aanvraag

Wilt u een kinderopvangvoorziening (buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, gastouderbureau) oprichten? Dan moet u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

De aanvraag moet u minimaal 10 weken voor de datum van de opening bij de gemeente inzenden. Formulieren voor de oprichting van een voorziening en wijzigingsformulieren kunt u vinden op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon. Een aanvraag exploitatie gastouder kunt u indienen via een gastouderbureau bij de gemeente.

Leges

Leges zijn vergoedingen die u betaalt voor allerlei administratieve handelingen die de gemeente voor u doet. Met de leges worden de kosten gedekt die de gemeente moet maken om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente hiermee winst maakt. 

Een overzicht van de tarieven voor aanvragen kinderopvangvoorzieningen, behorende bij de Legesverordeningen , is te vinden via de volgende link: Tarieven legesverordeningen. Daarbij kunt u via de zoekfunctie (Ctrl F) het legestarief vinden.

Kwaliteitseisen

In Borne zijn diverse kinderopvangvoorzieningen aanwezig. De gemeente is in het kader van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze voorzieningen.

De GGD Twente adviseert de gemeente over de kwaliteit van de kinderopvang. Op basis van deze adviezen besluit de gemeente of voldaan is aan de wettelijke kwaliteitseisen kinderopvang.

Voldoet uw voorziening aan de kwaliteitseisen dan wordt uw kinderopvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvangexterne-link-icoon.

Wordt de regelgeving niet nageleefd, dan zal de gemeente handhaven. De gemeente heeft hiervoor handhavingsregels vastgesteld.

Subsidie peuterplaatsen of peuterplaatsen met VVE

Bent u bestuurder of eigenaar van een kinderopvangorganisatie en biedt u gesubsidieerde peuterplaatsen of peuterplaatsen met VVE aan? U kunt ten behoeve van het kind dat een peuterplek bezet, subsidie aanvragen bij de gemeente Borne. Dat kan door het invullen van de aanvraagformulieren onder Aanvragen.

Aanvraag
Wilt u subsidie voor Peuterplaatsen en Peuterplaatsen VVE of een vaststelling subsidie Peuterplaatsen en Peuterplaatsen VVE aanvragen? Vul dan de formulieren uit de Bijlagen (deel 1 en deel 2).

U kunt ingevulde aanvraagformulieren sturen naar:

Gemeente Borne,
t.a.v. afdeling Sociaal Domein,
Postbus 200,
7620 AE Borne

of per mail via info@borne.nl t.a.v. afdeling Sociaal Domein.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal Domein. U kunt hiervoor het algemene nummer gebruiken, tel. 14074.

Bijlage