panelgesprek

Kennis delen, kritische vragen en kansen voor de toekomst tijdens 'Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente'

23 oktober 2023
Nieuws

Ruim 200 boeren vulden het theater van de Reggehof in Goor op vrijdagmiddag 6 oktober voor de Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente. Deze werd georganiseerd door vijf gemeentes: Borne, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente en Enschede. Het programma bestond onder andere uit een interactief panelgesprek, diverse kennissessies en een kennismarkt. De aftermovie, presentaties en meer informatie is te vinden op www.hofvantwente.nl/6oktoberexterne-link-icoon. Een passend vervolg wordt nu in gang gezet.

Wilco Pasman, gespreksleider bij het panelgesprek en beleidsmedewerker Plattelandsontwikkeling in Hof van Twente, kijkt terug op een geslaagde middag die vraagt om een vervolg: “Het bleek vanmiddag maar weer hoe belangrijk het is om elkaar te ontmoeten en ook lastige gesprekken niet uit de weg te gaan. Zo zagen we bijvoorbeeld bij de kennissessie over onder andere vergunningverlening dat er onbedoeld toch regelmatig zaken langs elkaar lopen. Dat leidt tot frustratie over en weer en daarover gaan we graag verder in gesprek. We zoeken een aantal concrete praktijksituaties die we in dat gesprek mee kunnen nemen. Deze kunnen bij ons gemeld worden.” 

Panelgesprek, kennissessies en in gesprek 

Regionale bekendheid en beroepsmopperaar Helligen Hendrik verzorgde de aftrap. Namens Hof van Twente sprak wethouder Wim Meulenkamp over het belang van trots zijn als boer. Hoofdonderdeel tijdens het programma was een interactief panelgesprek met prominente panelleden: Maurits van Martels (gedeputeerde Provincie Overijssel), Alex Datema (directeur Agri en Food Rabobank), Merel Straathof (voorzitter OAJK) en Jan Herman Scholten (wethouder gemeente Haaksbergen). Naast kritische vragen en opmerkingen, werd er in het panelsgesprek, maar ook in de daaropvolgende kennissessies ingegaan op de mogelijkheden die er liggen om als boer de toekomst tegemoet te treden.

Vervolg in Zuid-Oost Twente 

De onderwerpen en vragen die tijdens de kennissessies ter sprake kwamen, worden meegenomen door de Werkgroep Zuid-Oost Twente in de verdere uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak. Samen met partijen als Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en de waterschappen vormen de vijf gemeentes de Werkgroep Zuid-Oost Twente. In deze werkgroep wordt gewerkt aan een eigen uitvoeringsagenda vanuit de gebiedsgerichte wensen én opgaven die komen vanuit het Rijk en Provincie, bijvoorbeeld door de NPLG/PPLG (Nationaal Plan Landelijk Gebied/ Provinciaal Plan Landelijk Gebied). 

Meer weten?

Meer informatie over het programma en aanmelding is te vinden via www.hofvantwente.nl/6oktober.