Verkeersbord werkzaamheden

Kabels en leidingen in openbare grond

Particulieren en bedrijven mogen geen kabels en/of leidingen in openbare grond aanleggen. Alleen nuts- en telecombedrijven kunnen voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen. De werkzaamheden voor het leggen van kabels en/of leidingen in de openbare grond dienen uitgevoerd te worden volgens het 'Handboek kabels en leidingen 2017' (zie bijlage).

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening van de gemeente Borne.

Aanvraag

Nuts- en Telecombedrijven kunnen de aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen via https://ltc.andes.nl/ltcmvexterne-link-icoon. Voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan worden volstaan met een melding (zie handboek / Nadere regels / artikel 1.4). Voor het indienen van een aanvraag of het doen van een melding heeft u een inlogaccount nodig. Indien u nog geen account heeft kunt u dat aanvragen bij support@andes.nl, via Nieuw LTC M&V account aanvragenexterne-link-icoon of telefonisch via 088 – 2100 350.

Als het tracé is goedgekeurd en een instemmingsbesluit is ontvangen, dan kan binnen een half jaar na afgifte een digitale graafmelding worden gedaan via https://ltc.andes.nl/ltcmvexterne-link-icoon. Na een jaar is het instemmingsbesluit vervallen. De goedgekeurde graafmelding moet tijdens de werkzaamheden aanwezig zijn, als bewijs dat de werkzaamheden zijn goedgekeurd door de gemeente Borne.

Bijlage