Burgemeester

J.H.R. Pierik (PvdA)
j.pierik@borne.nl

 

 

Portefeuille

Onderdelen van de portefeuille

Bestuurlijk coördinator van
thema’s, onder meer uit raads- en coalitieakkoord

Bestuurlijk opdrachtgever voor bestaande
en toekomstige (strategische) projecten

Bestuur

Algemeen bestuur

Internationale contacten

Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke vernieuwing

Regionale samenwerking

Verbonden partijen

 

Veiligheid

Integrale veiligheid *

Openbare orde en veiligheid

Toezicht en handhaving

Veiligheid en leefbaarheid

 

Dienstverlening

Dienstverlening en informatievoorziening

Serviceloket / dienstverlening

Digitale transitie

 

Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

Communicatie

Juridische zaken

Control

Facilitair en huisvesting

Regisserende gemeente en organisatieontwikkeling

Regisserende gemeente Huisvesting gemeentehuis

*) Het onderdeel spoorveiligheid, met inbegrip  van geluid, trillingen en verkeer, is uit integrale veiligheid gehaald en onder gebracht in de portefeuille van wethouder Velten. Rampen en zware ongevallen en vervoer gevaarlijke stoffen blijft onderdeel van de portefeuille van burgemeester Pierik.