Gemeentehuis

excerpt iconInkoopvoorwaarden en factuureisen

Alle 14 Twentse gemeenten, Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, de regio Twente en de Veiligheidsregio hanteren dezelfde Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten, conform VNG-model 2018 (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Dit betekent een lastenvermindering voor leveranciers die zaken doen met lokale overheden, omdat zij te maken hebben met nog maar één set aan inkoopvoorwaarden.

Landelijke regeling inkoopvoorwaarden

Met een aantal technische wijzigingen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid is de Aanbestedingswet 2012 per 1 juni 2016 aangepast in  een gezamenlijk beleid. Nederlandse gemeenten zijn vrij zich aan te sluiten of de voorwaarden naar wens aan te passen. De verschillen tussen de bestaande Netwerkstad- en VNG-voorwaarden zijn overigens zeer beperkt.

Voorwaarden niet overal toepasbaar

Vanwege het specifieke karakter van bepaalde branches, kunnen de VNG-inkoopvoorwaarden niet overal toegepast worden. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT, bouwkundige bestekken en overeenkomsten met architecten en ingenieurs. Voor de branches gaan de GIBIT, DNR2011 (incl. addendum) en UAV 2012 gelden. De ARBIT geldt vanaf 1 juli 2018 alleen nog voor lopende contracten.

De Algemene inkoopvoorwaarden vindt u in de bijlage.

Factuureisen digitale facturering

Gemeente Borne streeft naar een efficiënte en tijdige afhandeling van facturen. Om uw facturen te kunnen verwerken en te betalen verwachten wij van u uw facturen digitaal aanlevert en laat voldoen aan de volgende voorschriften:

 • Facturen kunnen in PDF of XML-formaat gemaild worden naar: crediteuren@borne.nl
 • Adressering op de digitale factuur:
  • Gemeente Borne
  • Ter attentie van: <naam opdrachtgever>
  • Rheineplein 1
  • 7622 DG BORNE
 • De door ons aan u verstrekte factuurkenmerken (indien niet bekend: neem contact op met uw opdrachtgever binnen onze organisatie en niet met de crediteurenadministratie)
 • Uw bedrijfsnaam, adres (liever geen postbus), postcode en woonplaats
 • Uw KvK nummer
 • Uw BTW-nummer
 • Factuurdatum
 • De datum van levering of het tijdvak van levering van goederen en diensten
 • Het aantal geleverde goederen en diensten
 • Het bedrag dat u in rekening brengt exclusief BTW
 • De BTW-tarieven en de daarbij behorende bedragen in euro’s
 • Uw IBAN-nummer waarop de betaling dient plaats te vinden
 • Voor inhuur/ detachering: in het geval van declaratie van reiskosten en onkostenvergoedingen de onderliggende documenten bij de factuur voegen
 • Wij willen u vragen om facturen die u digitaal heeft verzonden, niet nogmaals per post aan ons te zenden. Hierdoor ontstaan mogelijk ongewenste doublures en extra handelingen voor onze crediteurenadministratie.

Ook herinneringen, vragen of creditfacturen kunt u verzenden naar: crediteuren@borne.nl.

Let op: Vanaf 1 mei 2019 accepteert de gemeente Borne geen fysieke facturen meer, deze worden dus ook niet in behandeling genomen en niet betaald.

Bijlage