Informatiebijeenkomst pilot maaibeheer

01 juni 2023
Nieuws

Voor het bevorderen van de biodiversiteit start de gemeente met een pilot waarbij natuurlijk beheer in drie verschillende vormen wordt toegepast: Extensief maaien, sinusmaaien en bloemenlinten.

Op dinsdag 6 juni 2023 is er een informatiebijeenkomst voor bewoners om 18.30 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis.

Direct omwonenden van de locaties Weideplas, Tuinlaan en Buitensingel (locaties waarop deze nieuwe manier van maaien wordt toegepast) hebben een uitnodiging ontvangen. Ook andere belangstellenden uit de  Stroom Esch en Bornsche Maten zijn van harte welkom. Voor omwonenden aan de Letterveldweg wordt op een later moment een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Aanmelden kan via communicatie@borne.nl.

Advertorial Twente Milieu over maaien