Gemeentehuis

Individuele inkomenstoeslag

Woont u in Borne en heeft u drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie.

Algemene informatie

Er is recht op individuele inkomenstoeslag als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • u woont in Borne
 • u bent minimaal 21 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd;
 • u bent geen student;
 • u ontvangt 3 jaar of langer onafgebroken een inkomen dat niet hoger is dan de toepasselijke bijstandsnorm; 
 • u hebt geen vermogen en de afgelopen 3 jaar geen vermogen gehad dat hoger is dan € 7.605 voor een alleenstaande of € 15.210 voor een alleenstaande ouder of echtpaar/samenwonenden;
 • u verwacht de komende 12 maanden geen verbetering van uw inkomen;
 • u hebt de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan krijgt u alleen deze toeslag als u allebei aan de voorwaarden voldoet.

Hoogte van de toeslag

LeefvormHoogte van de toeslag
Alleenstaande € 424
Alleenstaande ouder€ 541
Gehuwd / samenwonend€ 601

Aanvragen

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag doen voor dit jaar. U kunt uw aanvraag digitaal of schriftelijk doen. Dit kan digitaal via de website van gemeente Hengelo: aanvraag individuele inkomenstoeslag.externe-link-icoon U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Daarna beantwoordt u de gestelde vragen en uploadt u de benodigde documenten. 

Schriftelijke aanvraag

Wil u graag een schriftelijke aanvraag doen? Download dan het aanvraagformulier (zie 'bijlagen' onderaan deze pagina). U vult het aanvraagformulier in en zet een datum en uw handtekening op het formulier. Om te beoordelen of u recht heeft op de individuele inkomenstoeslag heeft de gemeente verschillende documenten nodig.  Naast het aanvraagformulier stuurt u de volgende documenten op:

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs);
 • kopieën van jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar (of als u zelfstandig ondernemer bent, een winst- en verliesrekening in plaats van de jaaropgaven);
 • bewijsstukken van uw huidige inkomen (bankafschriften, loonstrookjes of uitkeringsspecificaties);
 • kopieën van bankafschriften van de afgelopen 3 maanden (van alle betaalrekeningen, óók van uw kinderen jonger dan 18 jaar. Het saldo moet duidelijk te zien zijn.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Dan kunt u naar het geld- en formulierenspreekuur gaan. Hierexterne-link-icoon kunt u zien wanneer het eerste spreekuur weer is.  

Terugsturen

Het origineleformulier stuurt u voor 10 november 2023 naar Werk en Inkomen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Een postzegel is niet nodig. U kunt de formulieren ook afhalen en afgeven bij het Sociaal Hus (links in het gemeentehuis). U krijgt binnen 8 weken bericht van ons.

Uitbetaling

Als u het formulier op tijd inlevert, wordt de toeslag voor 1 december 2022 aan u uitbetaald. Als u het formulier na 10 november 2022 inlevert, dan krijgt u de toeslag later uitbetaald.

Bijlagen