Gemeentehuis

Individuele inkomenstoeslag

Woont u in Borne en heeft u drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie.

Hoogte toeslag

De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie en is: 

  • voor een echtpaar € 490
  • voor een alleenstaande ouder € 440
  • voor een alleenstaande € 345

Voorwaarden

De inkomens toeslag kan niet met terugwerkende kracht worden gegeven. Vraag dus op tijd aan. U komt in aanmerking voor een inkomenstoeslag als u voldoet aan de voorwaarden. Deze kunt u vinden via de link naar de uitvoeringsorganisatie Borne, Hengelo, Haaksbergen.

Aanvraag

Heeft u een uitkering van Werk & Inkomen en voldoet u naar verwachting aan de voorwaarden? Dan ontvangt u elk jaar in oktober een aanvraagformulier.

Heeft u geen uitkering van Werk & Inkomen? Maar bijvoorbeeld een nabestaandenuitkering of een salaris op bijstandsniveau? Dan moet u de toeslag zelf aanvragen. U kunt de toeslag aanvragen via de site van de uitvoeringsorganisatie Borne, Hengelo, Haaksbergen.

De gemeente Borne kent voor mensen met een laag inkomen een sociaal fonds. Ook kunt u bij de publieksbalie meer informatie ontvangen over de regelingen.

Bijlage