Voorkant Zwanenhof

Hondenlosloopgebieden

Losloopgebieden

Bornse hondenbezitters hebben tijdens inloopavonden in 2017 hun voorkeur aangegeven voor losloopgebieden. Dit heeft geleid tot het realiseren van 7 losloopgebieden, wat mogelijk wordt uitgebreid naar 9 losloopgebieden.

De losloopgebieden zijn gerealiseerd op de locaties Kleiweg, Meijlingsgaarde, Oonksweg, Scholtenshofpark, Speelveld Dorsvloer, Beekpark ter hoogte van de Beekparkschool, Dr. W. Stompspark/ Bekenhorst. Daarnaast zijn er nog twee losloopgebieden in ontwikkeling, dit zijn de locaties Speelveld Welemanstraat/Van Speykplein en bufferzone Bornsche Maten. De locaties aan de Kleiweg en in het Scholtenshofpark zijn reeds bestaande losloopgebieden.

Exacte locaties

In onderstaand document zijn de exacte ligging van de locaties weergegeven. In heel Borne, dus ook bij alle losloopgebieden, geldt dat hondenbezitters hondenpoep zelf moeten opruimen. Buiten de losloopgebieden geldt tevens een aanlijnplicht voor honden binnen de bebouwde kom.

Buitengebied

Voor het buitengebied geldt dat honden los mogen lopen op gronden die van de gemeente zijn en die een openbaar karakter hebben. Tenzij anders is aangegeven, is het niet toegestaan om honden los te laten lopen op privégrond van bijvoorbeeld agrariërs.