Man doet stembiljet in doos

Hoe stem ik?

Hoe stem ik?

U mag stemmen voor het Europees parlement als u :

 • een Nederlandse nationaliteit hebt. Of de nationaliteit van een ander EU-lidstaat;
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezing;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht. Meer over kiesrecht is te lezen op de website van de Kiesraad.externe-link-icoon

Stempas

Uiterlijk donderdag 23 mei 2024 ontvangt u een stempas. De stempas neemt u samen met uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.  

Uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 krijgt u de kandidatenlijst. Met daarbij ook de adressen van de stembureaus. 

Stembureaus

Locaties stembureaus
1.GemeentehuisRheineplein 1Borne
2.Sportcentrum De WensinkhofWelemanstraat 19Borne
3.Bornse HarmonieWeideweg  1Borne
4.Wijkgebouw De LetterbakClematishof  6Borne
5.Clubhuis B.V.V. Borne't Wooldrik 6Borne
6.BrandweerkazerneDe Bieffel 11Borne
7.Het Dijkhuis't Dijkhuis 1Borne
8.Basisschool De Optimist (twee stembureaus)Fioringras 4Borne
9.MFA SindronPrinsenweg 10Zenderen
10.De VesteH.F. Roetgerinklaan 1Borne
11.Basisschool St. AegidiusHertmerweg 26Hertme
12.Kerkgebouw De FonteinTwijnerstraat 6Borne
13.Gezondheidscentrum FleminghofFleminghof 2Borne
14.De Horsten Aakamp 1 Borne

Stembiljet

Bij de Europese verkiezingen doet gemeente Borne mee aan een landelijke proef met een nieuw, aanzienlijk kleiner stembiljet (A3-formaat), waarbij de kiezer twee keer een vakje kan inkleuren.

In het stembureau ontvangt u het nieuwe stembiljet en een rood potlood. U stemt in het stemhokje, door twee keer een vakje rood in te kleuren. Op de bovenste helft van het stembiljet staan de logo’s en namen van alle partijen. Daaronder staat een lijst met nummers om de kandidaat te kiezen. In het stemhokje ligt een boekje waarin alle kandidaten staan met vermelding van de nummers. Dit boekje krijgt u ook thuis gestuurd.

U vouwt het stembiljet na het invullen zo dicht dat uw uitgebrachte stem niet zichtbaar is. U doet het stembiljet in de stembus.

Uw stem is niet geldig als u op het stembiljet:

 • een andere kleur gebruikt dan rood;
 • meer dan twee vakjes rood maakt;
 • tekeningen of teksten plaatst.

Kan ik iemand anders vragen om voor mij te stemmen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.

Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan!

Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om andere kiezers te benaderen met het verzoek om een volmacht te verlenen.

Hoe kan ik een andere kiezer machtigen?

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

 1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
 2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Iemand machtigen via de stempas (onderhandse volmacht)

Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen.

U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente als u wonen. Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in uw gemeente woont dan kunt u een machtigingsformulier invullen (zie onder ‘schriftelijke volmacht’);
 • uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:

 • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt;
 • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn. 
 • De gemachtigde laat (de kopie van) uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn/haar eigen identiteitsbewijs laten zien. 

Een gemachtigde kan per verkiezing voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. 

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op dinsdag 23 april 2024 woont.

 • Zie ‘bijlagen’ voor het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’.
 • Of haal het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ op bij de Publieksbalie.
 • U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
 • Voeg van uzelf en de gemachtigde een kopie van het legitimatiebewijs bij.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier via de post naar Gemeente Borne, team Verkiezingen, Postbus 200, 7620 AE Borne of digitaal via verkiezingen@borne.nl De aanvraag om bij schriftelijke volmacht te stemmen kan tot uiterlijk maandag 3 juni 2024, 17.00 uur worden ingediend.

Aanvraag goedgekeurd

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuis gestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

Aanvraagformulier verzoek om bij volmacht te stemmen (Model L8)

Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

Er zijn 2 mogelijkheden om uw stem uit te brengen als u tijdelijk in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld voor werk of studie.

 1. U stemt via een schriftelijk volmacht. De aanvraag hiervoor verloopt via de eigen gemeente via het model L 8.
 2. U stemt zelf per brief. U moet hiervoor een buitenlands postadres hebben. U vraag dit aan bij de gemeente Den Haag via: Tijdelijk in het buitenland tijdens de Europees Parlementsverkiezingexterne-link-icoon – Den Haag. De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk vrijdag 10 mei 2024 ontvangen zijn. De gemeente Den Haag beoordeelt de aanvraag en stuurt u een briefstembewijs toe op uw tijdelijke buitenlandse adres.

Houd er rekening mee dat het tijd kost om iets per post te versturen. Bent u in een land waar de postbezorging traag of minder betrouwbaar is? Dan is het verstandig iemand voor u te laten stemmen. Dit kan met een schriftelijke volmacht.

Stemmers uit andere EU-landen

Stemmers uit een ander EU-land mogen kiezen of ze willen stemmen in Nederland of in het land van herkomst.

Stemmen in Nederland

Als u wilt stemmen in Nederland, moet u een Y 32-formulierexterne-link-icoon invullen. Hiermee registreert u zich eenmalig bij uw gemeente. Met het dit formulier verklaart u dat u niet in een ander land gaat stemmen. U mag namelijk maar 1 keer stemmen voor het Europees Parlement.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? Dan hoeft u geen Y 32-formulier in te vullen.

Stemmen in het land van herkomst

Als u wilt stemmen in het EU-land waar u vandaan komt, hoeft u dit niet door te geven aan de Nederlandse overheid. Kijk op de website van het Europees Parlementexterne-link-icoon hoe u kunt stemmen in uw land.

Registreren 44 dagen voor verkiezing

U kunt zich voor de komende Europees Parlementsverkiezing registreren uiterlijk tot dinsdag 23 april 2024.

Gemeente besluit of u mag stemmen

Vul het Y-32-formulier van de gemeente in en stuur dit met een kopie van een geldig identiteitsbewijs terug naar uw gemeente. Binnen 7 dagen besluit uw gemeente of u mag stemmen. Om te voorkomen dat kiezers dubbel stemmen, worden gegevens ook vergeleken met die van andere EU-lidstaten.

Het Y-32-formulier is te vinden onder aan deze pagina. 

Toch stemmen in land van uw nationaliteit

Wilt u bij nader inzien toch stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan kunt u de registratie bij uw gemeente intrekken. Dit kan uiterlijk tot dinsdag 23 april 2024.