Klimaatrapport

Het klimaatrapport van de Verenigde Naties

17 augustus 2021
Nieuws

Op 9 augustus heeft het IPCC (het klimaatpanel opgericht door de Verenigde Naties) een nieuw klimaatrapport uitgebracht, waarin duizenden internationale klimaatonderzoeken uit de afgelopen 8 jaar zijn uitgeplozen.

De conclusie uit al deze onderzoeken is dat het heel dringend nodig is om ingrijpende maatregelen te nemen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te beperken. In het rapport staan 5 verschillende toekomstscenario’s afhankelijk van wanneer begonnen wordt met het terugdringen van broeikasgassen en in welke mate dat dan gebeurt. Politici kunnen deze scenario’s gebruiken om keuzes te maken.

Kijk voor meer informatie op https://www.energievanborne.nl/nieuws/het-klimaatrapport-van-de-verenigde-naties/