Voorkant Zwanenhof

Hervestiging vanuit het buitenland

Als u in het buitenland woont en opnieuw naar Nederland wilt verhuizen, moet u zich inschrijven in een gemeente. Belangrijk is dat u al eerder in Nederland heeft gewoond en dat u na oktober 1994 naar het buitenland bent geëmigreerd. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland vertrokken? Dan gaat het bij u om een 'eerste inschrijving'.

Kosten

Aan het inschrijven bij de gemeente Borne zijn geen kosten verbonden.

Aanvraag

U moet zich binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland aanmelden bij de gemeente. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

U moet meebrengen:

  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Voor mensen die uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komen: een verhuisbericht.
  • Documenten die bewijzen dat u tijdens uw verblijf in het buitenland bijvoorbeeld bent getrouwd, gescheiden of kinderen heeft gekregen (voor zover van toepassing).
  • Een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland.

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.