Europastraat laatste boom

Herinrichting Europastraat klaar

02 december 2022
Nieuws

Van september 2021 tot november 2022 is er gewerkt aan de herinrichting van de Europastraat. De rijbanen zijn afgelopen juli weer open gegaan. Daarna is er nog hard gewerkt aan de inrichting van het groen en trottoir. Op 1 december plantte wethouder David Vermorken de allerlaatste boom.

Wethouder Vermorken: ‘Het ontwerp is met input van veel bewoners en betrokkenen gemaakt. Een straat die nu meer dient als verblijfsfunctie met een leefbaarder en groener karakter. Een mooi voorbeeld van wat we bij andere wegen in Borne willen toepassen. Sinds vorig jaar is er hard gewerkt aan de nieuwe inrichting. Met de nieuwe beplanting is de metamorfose nu klaar.’

Klimaatbestendig
Op vrijdag 1 juli is de Europastraat weer open gegaan voor verkeer. In de periode daarna is er nog hard gewerkt aan het klimaatbestendig inrichten van de Europastraat. Door het toepassen van waterberging en meer groen kan regenwater bijvoorbeeld worden opgevangen in beplanting en waterdoorlatende bestrating. 

Resultaat herinrichting
De straat is ‘geüpgraded’ en als 30 km weg ingericht, wat betekent dat er meer ruimte is gekomen voor fietsers, voetgangers, groen en waterberging. Waarbij de Europastraat voorheen veelal werd gebruikt als ontsluitingsweg voor de omliggende wijken, zorgt de upgrade ervoor dat doorgaand verkeer meer via de randwegen gaat rijden en daarmee ook de veiligheid verbetert. Ondergronds zijn delen van de riolering, kabels en leidingen vernieuwd en is er een schoonwaterriool aangelegd.