Afvalcontainers

Grof snoeiafval

Hoe en wanneer u afval kunt aanbieden wordt tijdig aangekondigd via de (sociale) media.
Op de zaterdag voor Pasen kunt u schoon snoeihout -takken tot maximaal 10 centimeter dik- aanbieden bij de Folkloregroep voor het jaarlijks paasvuur.
Kerstbomen worden niet apart ingezameld. U kunt de takken van de boom in de GFT-container deponeren, de stam kan bij het restafval.