Gemeentehuis

Geregistreerd partnerschap beëindigen

U kunt uw geregistreerd partnerschap niet bij de gemeente laten ontbinden.

Heeft u kinderen onder de 18 jaar?

Dan gaat de beëindiging via de rechter. Uw advocaat stuurt een verzoekschrift en een ouderschapsplan naar de rechtbank. In een ouderschapsplan staan de afspraken over de kinderen.

Heeft u geen kinderen?

U kunt een verzoek tot beëindiging van het partnerschap laten opstellen door een notaris. Komt u er samen niet uit? Dan kan uw advocaat namens u een eigen verzoek indienen bij de rechtbank. Dit heet een "eenzijdig verzoek".

De notaris of advocaat stuurt uw verzoek naar de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Pas na inschrijving van het verzoek in de registers van de burgerlijke stand is uw partnerschap beëindigd.

Nog een reden voor beëindiging

Het geregistreerd partnerschap kan ook op een andere manier eindigen:

  • een van beiden komt te overlijden

Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap heeft uw advocaat nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • eventueel een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank
  • de akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat.