Gemeentehuis

Geregistreerd partnerschap

Verschil tussen huwelijk en partnerschap

Er zijn drie verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap:

  • Bij het sluiten van een huwelijk, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een huwelijk kan alleen ontbonden worden door de rechter. Een partnerschap kan ontbonden worden met een verklaring van een advocaat of notaris, als u dat allebei goed vindt en als er geen minderjarige kinderen zijn.
  • In veel landen wordt een geregistreerd partnerschap niet officieel erkend. Woont u in het buitenland of hebt u plannen om te emigreren, dan biedt een huwelijk meer zekerheid.

Wilt u een geregistreerd partnerschap sluiten? In de gemeente Borne heeft u verschillende mogelijkheden en kunt u dit vieren met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van uw keuze.

Als u aan alle voorwaarden voldoet vindt de sluiting van de partnerschapsregistratie vanaf veertien dagen tot uiterlijk één jaar na de melding plaats.

Beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 is de regeling rondom het huwelijksvermogensrecht veranderd. Als u na deze datum een geregistreerd partnerschap sluit, gebeurt dit in een beperkte gemeenschap van goederen.
Dit houdt in dat bezittingen en schulden van vóór de registratie buiten de gemeenschap vallen. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens het geregistreerd partnerschap. De bezittingen en schulden die u krijgt na de verbintenis zijn van u samen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij een notaris vindt u of op de site van de rijksoverheidexterne-link-icoon.

Naamgebruik

Na het sluiten van een geregistreerd partnerschap verandert uw achternaam niet. U kunt wel gebruik maken van de achternaam van uw partner, het zogenaamde naamgebruik. Naamgebruik betreft de wijze van aanschrijven van de burger door de overheid en geldt voor beide partners.

Kosten

De kosten voor de voltrekking van de partnerschap zijn afhankelijk van de dag, de locatie en het tijdstip. U betaalt deze kosten door middel van iDeal bij uw digitale melding van uw geregistreerd partnerschap. In onderstaand document vindt u de kosten.

Tarieven locaties 2024

Basis geregistreerd partnerschap
Een basis geregistreerd partnerschap is een geregistreerd partnerschap zonder ceremoniële plechtigheid. U kunt geen keuze maken voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). De babs houdt een standaard toespraak en u ondertekent de akte. Tijdens de ceremonie wordt er geen muziek afgespeeld. De voltrekking vindt plaats op de maandag in het gemeentehuis tijdens kantooruren in aanwezigheid van maximaal 20 gasten.

Kosteloos geregistreerd partnerschap
U kunt kosteloos een geregistreerd partnerschap sluiten. Dit kan op de dinsdagochtend om 09:00 en 09:30 uur in het gemeentehuis. De ceremonie duurt ongeveer een kwartier en wordt voltrokken alleen in aanwezigheid van de getuigen. U kunt geen keuze maken voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Let op: Voor partners die beiden woonachtig zijn buiten de gemeente Borne, is het niet mogelijk om een kosteloos geregistreerd partnerschap te sluiten om 09:30 uur.

Aanvraag

Een voorgenomen geregistreerd partnerschap moet u minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het aangaan van de partnerschap melden in de gemeente waar de voltrekking plaatsvindt.

Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft in het buitenland gewoond, dan moet u hiervan – als u dit nog niet gedaan heeft – bewijsstukken overleggen. Het kost soms veel tijd om deze documenten op te vragen. Sommige documenten moeten ook gelegaliseerd worden. Meer informatie over deze documenten of legalisatie kunt u verkrijgen bij Publiekszaken.

Woont u in het buitenland, één van u heeft de Nederlandse nationaliteit en wilt u in Borne een geregistreerd partnerschap sluiten? Neem dan eerst contact op met de gemeente Den Haag. Na uw melding in Den Haag kunt u in Borne een geregistreerd partnerschap sluiten.

Wilt u een geregistreerd partnerschap vastleggen? U heeft voor de melding online de volgende gegevens nodig:

  • Uw geldige identiteitsbewijzen;
  • Duidelijke kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van al uw getuigen. Minimaal twee getuigen en maximaal vier getuigen. Uw getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn;
  • De gewenste datum, het tijdstip en locatie van de voltrekking;
  • Vindt de voltrekking niet in het gemeentehuis plaats? Dan heeft u een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vrije of vastgestelde bijzondere locaties nodig;
  • Uw voorkeur voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij een kosteloos geregistreerd partnerschap en basis geregistreerd partnerschap kunt u geen voorkeur aangeven.
  • Een pinpas. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Als u de aanvraag digitaal doet, betaalt u met iDeal.

Volg dan de volgende stappen om uw melding online te doen:
1.    Klik op de blauwe button “meld geregistreerd partnerschap”;
2.    Selecteer eerst de locatie;
3.    Klik op het tabblad “beschikbaarheid”;
4.    Kies uw gewenste datum en tijd;
5.    Klik onderin op de knop “start aanvraag”;
6.    Houd uw DigiD bij de hand en volg de verdere stappen.

Na ontvangst van uw melding controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of u voldoet aan de voorwaarden.

De locatie

Gemeentehuis
U kunt een geregistreerd partnerschap sluiten in het gemeentehuis van Borne.

Vastgestelde bijzondere locaties
Ook kunt u kiezen voor één van de zes vastgestelde ‘bijzondere’ locaties (Museum Bussemakerhuis, Dorset, Erve Hondeborg, Theehuis De Karmeliet, De Prinsen Wijnkoperij & Restaurant en partycentrum Smikkel). Hieraan zijn extra kosten verbonden in verband met de huur van de locatie.

Vrije locaties
Verder heeft de gemeente Borne de hele gemeente aangewezen als ‘huis der gemeente’. Dit betekent dat u overal in de gemeente Borne een geregistreerd partnerschap kunt sluiten – de zogenaamde vrije locaties.

Sluit u een geregistreerd partnerschap in één van de vijf vastgestelde bijzondere locaties of op een vrije locatie, dan heeft u van de beheerder/eigenaar van de locatie een schriftelijke bevestiging nodig. Maak hiervoor gebruik van het onderstaande aanvraagformulier.

U kunt dit aanvraagformulier uploaden bij uw digitale melding van uw geregistreerd partnerschap.

Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand
U kunt in het overzicht buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand zelf de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uitkiezen die uw geregistreerd partnerschap sluit. Dit geldt niet bij kosteloze partnerschapsregistraties.

Voordat u de datum vastlegt en digitaal doorgeeft, overlegt u met deze ambtenaar of hij of zij op de geplande datum beschikbaar is. Alle buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zijn bereikbaar via de mail. De adressen vindt u via bovenstaande link.

'Eigen' buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Ook kunt u uw geregistreerd partnerschap door een ‘eigen’ buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand laten sluiten. Voorwaarde is dat deze persoon in dienst is van een gemeente en in deze gemeente benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente voor het sluiten van de partnerschapsregistratie. Wilt u een ‘eigen’ babs, download dan het onderstaande aanvraagformulier.

Bijlagen