Gemeentehuis

Gemeenteraad Borne

De gemeenteraad heeft het voor het zeggen en bestuurt Borne op hoofdlijnen. Dit betekent dat de raad het beleid vaststelt en controleert of het college van B&W het beleid goed uitvoert. De raad houdt zich dus niet bezig met de ‘details’ van het vastgestelde beleid. Die verantwoordelijkheid is weggelegd voor het college van B&W. Dit college vormt namelijk het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit wordt dualisme genoemd. Alle informatie over de gemeenteraad is te vinden via de links naar iBabs op deze pagina.