Gemeentehuis

Gemeenteraad Borne

De gemeenteraad heeft het voor het zeggen en bestuurt Borne op hoofdlijnen. Dit betekent dat de raad het beleid vaststelt en controleert of het college van B&W het beleid goed uitvoert. De raad houdt zich dus niet bezig met de ‘details’ van het vastgestelde beleid. Die verantwoordelijkheid is weggelegd voor het college van B&W. Dit college vormt namelijk het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit wordt dualisme genoemd. Alle informatie over de gemeenteraad is te vinden via de links naar iBabs op deze pagina.

Gemeenteraad gemeente Borne