Gemeentehuis

Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft het voor het zeggen en bestuurt Borne op hoofdlijnen. Dit betekent dat de raad het beleid vaststelt en controleert of het college van B&W het beleid goed uitvoert. De raad houdt zich dus niet bezig met de ‘details’ van het vastgestelde beleid. Die verantwoordelijkheid is weggelegd voor het college van B&W. Dit college vormt namelijk het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit wordt dualisme genoemd. U vindt informatie over de gemeenteraad in het raadsinformatiesysteem.

Taken

De hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De gemeenteraad vergadert in principe elke maand. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal. De vergaderingen zijn via de volgende link te vinden: vergaderingen van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Raadsinformatiesysteem

Alle informatie over de gemeenteraad van Borne vindt u in ons raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon.