Huis in hand

Gemeenten blijven samenwerken op het gebied van beschermd wonen

10 december 2021
Nieuws

Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Daarvoor heeft gemeente Borne samen met 7 andere gemeenten akkoord gegeven op een gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst.

Centrumgemeente* Enschede is nu nog verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Vanaf 2022, en wat financiën betreft vanaf 2023, zijn al deze gemeenten zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen.

De acht colleges van de betreffende gemeenten hebben hiervoor de afgelopen weken akkoord gegeven op een gemeenschappelijke regeling en een dienstverleningsovereenkomst centrumgemeente Enschede beschermd wonen. Afgesproken is om de bovenlokale samenwerking op het gebied van beschermd wonen in de toekomst te blijven voortzetten.

*Bij een centrumgemeente komen deelnemers overeen dat bevoegdheden van een bestuursorgaan van de ene gemeente, worden uitgeoefend door een bestuursorgaan van de andere gemeente.