Gemeentehuis

Gemeentelijke organisatie

Gemeentelijke organisatie

De medewerkers van de gemeente Borne werken vóór en namens de inwoners.
De kracht van Borne is kleinschaligheid. Mensen 'kennen' elkaar en voelen onderlinge betrokkenheid. Dat geldt voor zowel de samenleving als voor onze organisatie. Er is écht noaberschap.

De toekomstvisie Mijn Borne 2030 heeft niet voor niets de subtitel 'Noaberschap en Gastvrijheid'. Onze ambitie voor de komende jaren is: werken aan het verder verbeteren van een vlotte en deskundige dienstverlening en meedenken met inwoners, organisaties en bedrijven. 

Als professionele organisatie bieden we veel ruimte voor initiatieven en inbreng van buiten. Daarbij zijn we duidelijk en besluitvaardig en kijken we of we dingen mogelijk kunnen maken. We nemen betrokkenen mee in de stappen van het proces en het liefst creëren we mede-eigenaarschap.

Kortom: we geven vertrouwen en zijn zelf betrouwbaar.

Herziening Mijn Borne 2030