Gemeentehuis

Gemeentearchief Borne

Het Gemeentearchief Borne is het historisch informatiecentrum van Borne, Hertme en Zenderen. Als ‘GEHEUGEN VAN BORNE’ bewaren we ruim een strekkende kilometer archiefstukken. Het oudste dateert uit 1578. In de archiefbewaarplaats worden archieven van de gemeentelijke organisatie bewaard, maar ook van instellingen, kerken, families en bedrijven. Verder beschikt het Gemeentearchief Borne over een uitgebreide beeldbank met meer dan 10.000 afbeeldingen en een ruime bibliotheek met alle regionale historische werken.

Onze archieven

In ons depot staan archiefcollecties afkomstig van de gemeente zelf, maar ook van particulieren, kerken, bedrijven en instanties. De gemeente Borne is, zoals het merendeel van de Nederlandse gemeenten, in 1811 ontstaan. Vanaf dat jaar zijn de archieven van de organisatie bewaard gebleven. Het overgrote deel van het archief is openbaar. Daar waar er nog openbaarheidsbeperkingen van toepassing zijn, worden deze in de verschillende inventarissen en toegangen aangegeven. De geïnventariseerde archieven zijn online te doorzoeken en toegankelijk gemaakt via ons Archievenoverzichtexterne-link-icoon

Onze beelden

Het Gemeentearchief Borne bewaart vele duizenden foto’s, dia’s, glasnegatieven en films van en over Borne. Een groot deel van de collectie is gedigitaliseerd en beschreven. De afbeeldingen zijn te bekijken en te doorzoeken op de provinciale website www.mijnstadmijndorp.nlexterne-link-icoon.

Onze voorouders

Het Gemeentearchief Borne bewaart de registers op de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, persoonskaarten en woningkaarten, maar niet alles is openbaar. De geboorteakten zijn na 100 jaar openbaar, de huwelijksakten na 75 jaar en de overlijdensakten na 50 jaar. Een heel groot deel van de openbare collectie is online te doorzoeken via www.wiewaswie.nlexterne-link-icoon. De openbare registers die u nog niet online kunt vinden, zijn op verzoek in te zien in onze studiezaal.

Vrijwilligers van de Heemkundevereniging Borne en het Gemeentearchief werken samen binnen het project #BevolkingBorne aan het ontsluiten van alle volkstellingen en bevolkingsregisters (periode 1830-1920). De oudste delen zijn al ingevoerd en raadpleegbaar in ons gemeentearchief op archieven.nlexterne-link-icoon.

Onze bouwvergunningen

Alle bouwdossiers van 1905 tot en met 2010 uit het archief van de gemeente Borne zijn digitaal beschikbaar. U kunt de dossiers online opvragen via archieven.nlexterne-link-icoon en ontvangt binnen enkele seconden de dossiers via email, waarna u deze kunt inzien, afdrukken en/ of opslaan.
De bouwdossiers van 1905 tot en met 1950 zijn direct online zichtbaar en te downloaden.
De omgevingsvergunningen, afgegeven in de periode 2010 tot heden, zijn nog niet online beschikbaar. Deze documenten zijn raadpleegbaar door een verzoek te mailen naar info@borne.nl.
Wie digitaal minder mogelijkheden heeft, kan de bouwvergunningen komen bekijken in het gemeentearchief in het gemeentehuis.