Plattegrond van locaties in de Bornsche Maten waar bomen worden geplant

Gemeente Borne plant 219 extra bomen in de Bornsche Maten

23 februari 2023
Nieuws

De Bornsche Maten wordt (nog) groener met 219 extra bomen. De gemeente heeft de ambitie de komende jaren veel meer bomen te planten. Als onderdeel van dit plan worden er dit jaar extra bomen geplant in de Bornsche Maten. De aanplanting wordt verdeeld over komend voorjaar en najaar.

De 219 bomen worden verspreid over de wijk aangeplant. De landschapsarchitect die betrokken is bij de ontwikkeling van de Bornsche Maten heeft geschikte standplaatsen geïnventariseerd waarbij uitvoerig is gekeken naar de omstandigheden van de woningen in de wijk.

De aanplant van deze nieuwe bomen levert niet alleen een bijdrage aan het verminderen van de CO2, maar ook aan het verhogen van de biodiversiteit en de ontwikkeling en het behouden van een (cultuurhistorisch) waardevolle, gezonde leefomgeving.

Groen in de Bornsche Maten
Er wordt een variatie aan klimaatadaptieve bomen geplant waarbij is gekeken naar bomen die aansluiten bij de reeds bestaande bomen. De bomen hebben een stamomtrek van 18-20 cm, zijn belangrijk voor insecten en kunnen tegen droogte. De variatie aan bomen verkleint de kans op ziektes. Deze variatie bestaat onder meer uit esdoorns, kastanjebomen, berkenbomen, lindes en populier.

Wethouder Vermorken: “Een gezonde leefomgeving creëren is een taak die wij als gemeente serieus nemen. De Bornsche Maten biedt in de openbare ruimte goede mogelijkheden voor het planten van een groot aantal bomen. Het is een jonge wijk dat nog in ontwikkeling is waardoor de maatvoering van de beplanting goed past in de bestaande leefomgeving.”

Ambitie om extra bomen te planten
De gemeente heeft de ambitie om extra bomen te planten. Binnen de gemeentegrenzen wordt hier al druk aan gewerkt. Voorbeelden daarvan zijn de herinrichting van de Europastraat, F35 en het avontureneiland in Wensink-Zuid. De aankomende periode wordt verder bekeken waar zaailingen en extra bomen aangeplant kunnen worden in de openbare ruimte.

Wethouder Vermorken: “Bomen zijn mooi en op verschillende manieren nuttig. Een boom zorgt op warme dagen voor schaduw en verkoeling. Bij hevige regenval houdt een boom het regenwater langer vast. Met de uitbreiding van het aantal bomen geven we nadrukkelijk invulling aan de klimaatopgave en verhogen we de biodiversiteit.”

Hulp van inwoners nodig
De gemeente hoopt met acties als in het afgelopen jaar, zoals de Boomdeeldagen, Boomfeestdag en een gratis boom bij het inleveren van tegels tijdens het NK Tegelwippen, inwoners te motiveren om hierin mee te helpen.

Uitvoering
De bomen worden gefaseerd aangeplant. Fase één en twee worden geplant in het voorjaar. Fase drie en vier in het najaar. Voor het overzicht kunt u bijgevoegde bijlage raadplegen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Twente Milieu.
Direct omwonenden ontvangen hierover een brief.

Plattegrond van locaties in de Bornsche Maten waar bomen worden geplant