de mannen van DiBo, wethouder Michael Geerdink en beleidsmedewerker David van Veldhuijsen met de getekende samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Borne en DiBo ondertekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst

19 maart 2024
Nieuws
de mannen van DiBo, wethouder Michael Geerdink en beleidsmedewerker David van Veldhuijsen met de getekende samenwerkingsovereenkomst

Op de foto ziet u van links naar rechts: David van Veldhuijsen (gemeente Borne), Joris van Dijk (bestuur DiBo), Roelof Jan Naaktgeboren (DiBo), Gerard Legdeur (bestuur DiBo), Nico Lansink Rotgerink (bestuur Dibo), wethouder Michael Geerdink, Bart Schooneman (bestuur DiBo, coördinator energieloket, energiecoach)

Gemeente Borne en DiBo sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst af

Gemeente Borne en Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo) hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De nieuwe overeenkomst is de komende vier jaar geldig. Het verschil met de vorige samenwerkingsovereenkomst is dat de coördinator van het energieloket Energie van Borne meer uren krijgt. Ook krijgt de stichting de opdracht om een energieloket op een centrale plek in de gemeente open te houden.

Samenwerking

Gemeente Borne werkt al enkele jaren met DiBo samen. DiBo heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de energietransitie in Borne. De energietransitie betekent dat we fossiele brandstof vervangen door duurzame energie. Dit is vaak stroom die opgewekt wordt door wind, water of zon. De stichting heeft al veel inwoners en organisaties geholpen die graag willen verduurzamen. Deze resultaten en de professionalisering van DiBo leidden ertoe dat de gemeente opnieuw en vol vertrouwen een samenwerkingsovereenkomst aangaat. Hierdoor kan de stichting zich de komende jaren blijven ontwikkelen en inzetten voor de energietransitie in gemeente Borne. 

Energieloket  

Het energieloket is dé plek waar inwoners en bedrijven gratis informatie krijgen over verduurzaming. Ook is het de thuisbasis van de energiecoaches en van de FIXbrigade. Vanuit het energieloket gaan de energiecoaches regelmatig op huisbezoek bij inwoners om hen advies op maat te geven. De energiefixers werken samen in de Fixbrigade. Zij zijn, net als de energiecoaches, veel op pad om inwoners te helpen. Zij helpen de inwoners bij het plaatsen van radiatorfolie, ledlampen en andere kleine ingrepen waarmee direct energie bespaard wordt. Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo)

De Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo) ondersteunt huiseigenaren en ondernemers in gemeente Borne bij het verduurzamen van hun woning of gebouw. De afgelopen jaren heeft stichting DiBo voor de gemeente het digitale - en sinds kort het tijdelijke fysieke Energieloket gecoördineerd. Hier kunnen Bornse inwoners langskomen als ze meer informatie willen over verduurzaming. Daarnaast hielp DiBo de gemeente bij verschillende onderdelen van de energietransitie. Hierdoor waren, en zijn zij nog steeds, een belangrijke schakel tussen de overheid, inwoners en bedrijven en dragen zij bij aan de verduurzaming van gemeente Borne.