Gemeentehuis

Geheimhouding van uw gegevens in de basisregistratie personen

26 januari 2023
Nieuws

In de basisadministratie personen zijn de persoonsgegevens opgenomen van alle inwoners van de gemeente Borne. Uw persoonsgegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan deze instellingen kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven.

Voor de gegevensverstrekking aan de zogenaamde verplichte derde (b.v. curator of een  advocaat),  kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. U kunt uw aanvraag om geheimhouding aanvragen via het digitale loketexterne-link-icoon of aan de Publieksbalie na overlegging van een geldig legitimatiebewijs.