Gemeentehuis

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Kunt u niet ver lopen? Vraag dan een gehandicaptenparkeerplaats aan voor uw eigen auto of brommobiel bij uw woning.

Verkeersbesluit

Een gehandicaptenparkeerplaats is te herkennen aan een paal met het verkeersbord E6. De reservering van een gehandicaptenparkeerplaats wordt bekend gemaakt met een onderbord waarop het kenteken van de auto is aangebracht of het nummer van het verzekeringsplaatje aan de achterzijde van het gehandicaptenvoertuig.

Voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken moet een verkeersbesluit worden genomen door het college van B&W.

Voorwaarden

Een gehandicapte inwoner van Borne komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • u dient in het bezit te zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder, én;
 • u beschikt niet of kunt niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid**, én;
 • als gevolg van de parkeerdruk ter plaatse is er voor u in het algemeen geen parkeerruimte beschikbaar.

** Onder een eigen parkeergelegenheid wordt verstaan: een garage of parkeerplaats die behoort tot het perceel of de woning waarover de aanvrager kan beschikken, die conform het bestemmingsplan of omgevingsvergunning, op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anderszins voor gebruik bij de woning van de aanvrager is bestemd.

Benodigde gegevens:

 • Auto (eventueel een aangepaste)
 • gegevens over de mogelijk geschikte parkeerplaats
 • kopie van de gehandicaptenparkeerkaart
 • kentekenbewijs
 • rijbewijs
 • medische rapportage; indien beschikbaar en relevant

Gehandicaptenvoertuig (zie de Regeling Voertuigen):

 • gegevens met betrekking tot de beoogde en mogelijk geschikte parkeerplaats
 • verzekeringspolis (behorende bij het verzekeringsplaatje)
 • legitimatiebewijs
 • medische rapportage; indien voorhanden en relevant

Bezwaar
Tegen zowel de weigering van een aanvraag als het inwilliging ervan kan binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. Naast de aanvrager kan ook een belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Vervolgacties
Bij verhuizing of aankoop van een andere auto moet u een aanvraag tot wijziging indienen. Bij verhuizing wordt de dan geldende situatie opnieuw beoordeeld. Ook van overlijden ontvangen wij graag bericht.

Kosten

De kosten voor het plaatsen van het bord bedragen € 61,70

De kosten voor het verwerken van een nieuw kenteken of verhuizing van het bord bedragen € 36,70.

Aanvraag

De aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats kunt u digitaal indienen via de button aan de rechterzijde van deze pagina.

Wilt u het kenteken wijzigen? Dan kunt u dat doorgeven via het digitale formulier dat u kunt opstarten met de button, rechts op deze pagina.