Gemeentehuis

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op speciale parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. U vindt deze parkeerplaatsen bijvoorbeeld bij winkelcentra, ziekenhuizen en tankstations.

Soorten

Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

  • voor mensen die zelf autorijden (de bestuurderskaart,B);
  • voor mensen die met iemand meerijden (de passagierskaart,P);
  • voor mensen die in een instelling wonen (de instellingskaart,I).

Persoonsgebonden

De bestuurderskaart en passagierskaart zijn persoonsgebonden. U kunt de kaart daardoor in iedere auto gebruiken.

Parkeerschijf

Parkeert u met een gehandicaptenparkeerkaart op een gehandicaptenparkeerplaats in de blauwe zone? Dan mag u voor onbepaalde tijd parkeren.

Geldigheid

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle landen van de Europese Unie.
Sommige gemeenten hebben daarnaast speciale parkeerkaarten voor de eigen gemeente. Deze kaarten zijn vaak goedkoper en gemakkelijker te krijgen.

Geldigheidsduur

De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Mocht de verwachting zijn dat u op basis van uw situatie maar kort gebruik zult maken van de gehandicaptenparkeerkaart dan kan deze kaart voor de duur van 1 jaar worden verstrekt.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen
Voor een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder moet u voldoen aan minimaal één van deze voorwaarden:

  • u kunt helemaal niet lopen, of
  • u kunt niet meer dan 100 meter lopen (met wandelstok, rollator of andere loophulpmiddelen).

Voor een gehandicaptenparkeerkaart passagier moet u voldoen aan één van de bovenstaande voorwaarden en aan één van de onderstaande:

  • u bent continu afhankelijk van de hulp van uw chauffeur. U kunt bijvoorbeeld niet (even) alleen gelaten worden als de bestuurder de auto parkeert, of:
  • u bent volledig rolstoelgebonden in uw functioneren.

Kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart (zowel nieuw als bij vervanging) kost in gemeente Borne € 84.

Contact

Wmo-loket Borne
Rheineplein 1
7622 DG Borne

Het Wmo-loket is maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur telefonisch bereikbaar via (074) 2658 500.
Het Wmo-loket is ook per brief of e-mail te bereiken.
Uw brief kunt u richten aan: Wmo-loket Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Een e-mail kunt u sturen naar wmo-jeugd@borne.nl.

Ook kunt u langskomen of een afspraak maken. Voor vragen bent u welkom bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvraag

De aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt u digitaal via de button aan de rechterkant op deze pagina of persoonlijk bij de publieksbalie van de gemeente Borne indienen.
Neem bij het aanvragen een recente pasfoto mee.

Naar aanleiding van uw aanvraag zal de consulent met u contact opnemen. De consulent van de gemeente Borne zal onderzoeken of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Afhankelijk van uw situatie kan een extra medisch onderzoek noodzakelijk zijn. De gemeente Borne zal hiervoor contact opnemen met een medisch adviesbureau.