F35 weer open

F35 Bornerbroeksestraat weer open

29 maart 2024
Nieuws

De werkzaamheden aan de F35 zijn bijna klaar. Vanavond gaat de weg open en is weer begaanbaar voor verkeer. De afrondende werkzaamheden worden in het verkeer uitgevoerd, als de weg weer in gebruik is. De F35 is bereikbaar vanaf de Bornerbroeksestraat.

De tijdelijke openstelling van de Twickelerblokweg is niet meer nodig. Deze wordt weer afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van BZSV en NEO. Daarmee wordt de bestaande situatie hersteld. 
Fase 6 van de inpassing van de fietsverbinding van de F35 is hiermee afgerond. 

Verduurzaming en vergroening
Bij deze werkzaamheden is een nieuw infiltratieriool aangelegd. Afvalwater wordt afgevoerd en hemelwater wordt zoveel mogelijk  opgevangen en op duurzame wijze vastgehouden op locatie. Dit water wordt opnieuw gebruikt om zo de bodem nat te maken. Overtollig water wordt afgevoerd naar open water.

De weg is versmald naar de afmeting van de fietssnelweg en de parkeerplaatsen zijn gemaakt met grasstenen. Op deze manier is er meer ruimte gemaakt voor vergroening en biodiversiteit. Dat verkoelt tijdens warme dagen en zorgt voor minder wateroverlast tijdens natte periodes.