Toeslag

Energietoeslag 2023

20 februari 2023
Nieuws

De Eerste Kamer stemde op 3 oktober 2023 in met de Wet energietoeslag 2023. Het college van B en W moet nog een besluit nemen over de voorwaarden van de energietoeslag. Als de voorwaarden duidelijk zijn, wordt er overgegaan tot uitbetaling. Gemeente Borne verwacht dat dit midden of eind november gaat gebeuren. Houd de website van de gemeenteexterne-link-icoon goed in de gaten (www.borne.nlexterne-link-icoon zoek op energietoeslag). Op deze pagina leest u binnenkort wanneer de energietoeslag wordt betaald.  

Over de energietoeslag is het volgende bekend:

  • De energietoeslag is in 2023 maximaal € 1.300 per huishouden. Dit is hetzelfde bedrag als de energietoeslag van 2022.
  • Huishoudens met een laag inkomen die in aanmerking komen voor de energietoeslag en die al bekend zijn bij de gemeente krijgen de energietoeslag automatisch overgemaakt.
  • Krijgt u de energietoeslag niet automatisch? Dan kunt u deze aanvragen. Dit kan pas als de voorwaarden duidelijk zijn en het aanvraagformulier op de website staat. Houd de website van gemeente Borne (www.borne.nlexterne-link-icoon) hiervoor in de gaten.

Tegemoetkoming energiekosten studenten via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Studenten hebben geen recht op de energietoeslag van de gemeente. DUO keert een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan studenten uit. Meer informatie hierover staat op www.duo.nlexterne-link-icoon.