Toeslag

Energietoeslag 2023

20 februari 2023
Nieuws

Energietoeslag 2023

In 2023 opnieuw een energietoeslag

In 2022 gaf de gemeente Borne een energietoeslag aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. In 2023 geeft gemeente Borne inwoners met een laag inkomen opnieuw een energietoeslag. Aanvragen is nu nog niet mogelijk, omdat de voorwaarden en aanvraagprocedure van de energietoeslag nog niet bekend zijn.

Zodra meer bekend is over de energietoeslag 2023, leest u dit op de website van uw gemeente www.borne.nl

Uitbetaling verwacht vanaf juni 2023

De gemeente kan de energietoeslag uitbetalen als het Rijk de Wet energietoeslag 2023 invoert. Dit is waarschijnlijk in juni 2023. Zodra deze wet ingevoerd is, moet de gemeente Borne de voorwaarden vaststellen. Daarna kunnen aanvragen worden ingediend en kan de uitbetaling plaatsvinden.

Automatisch uitbetaald of op aanvraag

Huishoudens met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente krijgen het geld automatisch overgemaakt. Dit zijn onder andere de huishoudens met een bijstandsuitkering, een individuele inkomenstoeslag of huishoudens die een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid. Als u de energietoeslag niet automatisch ontvangt, kunt u deze aanvragen.

Indien u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de energietoeslag 2023 kunt u terecht in het Sociaal Hus.