Energiefonds Borne

Via het Energiefonds Borne kunnen bedrijven, instellingen, verenigingen en energiecoöperaties voor minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 lenen om te investeren in duurzame projecten. Alle organisaties met een KvK-nummer gevestigd in onze gemeente kunnen in aanmerking komen voor deze lening. De lening is bedoeld voor de realisatie van duurzame projecten zoals het plaatsen van zonnepanelen, isolatie of warmtepompen. Voor de lening worden geen afsluitkosten gerekend en tussentijds aflossen kan boetevrij. Op deze pagina leest u hoe u een lening aanvraagt.

Wat u moet weten

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de het Energiefonds van Borne uit. Het Energiefonds van Borne is aan te vragen via de website van de gemeente Borne. Nadat je van de gemeente Borne een aanvraagformulier hebt gekregen, verzorgt SVn de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening. Lopende offertes en nieuwe aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanvraag

De gemeente Borne doet een eerste toets op de aanvraag. Hiervoor dient u over onderstaande vragen informatie aan te leveren.

 • Persoonlijke gegevens:
  Vraagt u de financiering aan voor een bedrijf of voor een maatschappelijke organisatie?
  Voor een bedrijf stellen wij de vraag of u inzichtelijk wil maken of de financiering wordt gebruikt voor het vervangen van een asbesthoudend dak voor een nieuw dak met zonnepanelen?
  - KVK-nummer
  - Naam onderneming
  - Naam eigenaar/pachter
  - Geboortedatum
  - Adres pand
  - Telefoon
  - Mailadres
 • Bent u eigenaar of pachter van het pand waarvoor een lening aangevraagd wordt?
 • Bevindt het pand waarvoor de lening aangevraagd wordt zich in de gemeente Borne?
 • Blijft u na uitvoering van de werkzaamheden eigenaar of pachter van het pand?
 • Voor welke energiebesparende activiteiten of duurzame opwek vraagt u een lening aan?
 • Beschikt u over een offerte met een duidelijke onderbouwing van de kosten.
 • Welk bedrag wenst u aan te vragen?
 • Voor welke looptijd wenst u de lening aan te vragen?
 • Heeft u andere overheidssubsidies aangevraagd en/of uitgekeerd gekregen?  Kunt u een verklaring overleggen of uw organisatie staatssteun heeft ontvangen, en zo ja hoeveel?

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de lening zijn enkele voorwaarden opgesteld.

 • De aanvraag kan worden gedaan voor investeringen met een minimum van € 5.000 tot een maximum van € 50.000; 
 • De organisatie die de lening aangaat, draagt zelf een deel van de investering: 25% voor de eerste € 25.000 en 50% voor de volgende € 25.000;
 • Voor organisaties die investeren in collectieve duurzame opwek op grote daken geldt dat het eigen deel van de investering 25% over de totale leensom mag bedragen tot een maximum bedrag van € 50.000;
 • De lening wordt verstrekt op basis van offerte van de partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Er kunnen ook meerdere offertes of partijen de werkzaamheden uitvoeren;
 • De te gebruiken technologie moet voorkomen in de categorie A of D op de laatst gepubliceerde Energielijst die op moment van aanvraag wordt gebruikt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van de Energie-investeringsaftrekexterne-link-icoon;
 • Voor investeringen in andere technologieën dan genoemd in de Energielijst dient akkoord te worden verleend door de gemeente;
 • De organisatie heeft over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 aan niet-marktconforme steun ontvangen;
 • De lening betreft een annuïtaire lening met looptijden van 5, 10 of 15 jaar.

Basis rentetarieven

 • 2,0% bij een subsidie in de vorm van een lening met een looptijd van 5 jaar.
 • 2,5% bij een subsidie in de vorm van een lening met een looptijd van 10 jaar.
 • 3,0% bij een subsidie in de vorm van een lening met een looptijd van 15 jaar.

Specifieke rentetarieven
Voor maatschappelijke organisaties en voor projecten waarbij asbesthoudende daken vervangen worden door nieuwe daken met zonnepanelen gelden specifieke rentetarieven.

 • 1,0% bij een subsidie in de vorm van een lening met een looptijd van 5 jaar.
 • 1,5% bij een subsidie in de vorm van een lening met een looptijd van 10 jaar.
 • 2,0% bij een subsidie in de vorm van een lening met een looptijd van 15 jaar.

Vragen?

Neem gerust contact op als u vragen heeft. U kunt Loes Temmink bellen via 074 265 8630 of mailen naar l.temmink@borne.nl.