Voorkant Zwanenhof

informal-care iconElektrische deelscooters en fietsen

Borne groeit, het klimaat vraagt om andere keuzes en we willen de gemeente gezonder maken waarin iedereen de mogelijkheid heeft om te participeren in de samenleving. Dat vraagt onder andere ook om nieuwe vormen van vervoer. Deelmobiliteit speelt hierin een steeds belangrijkere rol. In de gemeente Borne kan er gebruik worden gemaakt van deelscooters en -fietsen van GO Sharing en elektrische deelfietsen van Bolt.

Go Sharing

Vertrek GO Sharing

GO Sharing heeft aangegeven langzaamaan te verdwijnen uit Borne. GO Sharing stopt haar activiteiten in een aantal steden vanwege tegenvallende omzet en vandalisme. Dat betreft onder andere de regio Enschede en Hengelo, waar Borne onderdeel van is.

Gemeente Borne gaat in regionaal verband met andere gemeentes bekijken of en hoe er verdere invulling aan deelmobiliteit gegeven kan worden.

Hoe worden de deelscooters ver- of geplaatst?

De deelscooters verplaatsen zich op organische wijze door de gemeente, doordat deze door de gebruikers zelf naar andere locaties worden gereden. Aanbieder GO Sharing zorgt er wel voor dat een deelscooter niet te lang op 1 plek blijft staan. Ook zorgen zij dat kapotte of verkeerd gestalde scooters na een melding snel worden verwijderd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen hinderlijk geparkeerde scooters en gevaarlijk geparkeerde scooters. Deze laatste categorie heeft een hogere prioriteit.

Wat kunt u doen bij overlast?

Ondanks de afspraken tussen de gemeente en GO Sharing, kunnen de deelscooters op verkeerde plekken terecht komen of langdurig ongebruikt op een locatie staan. Ervaart u overlast van de deelscooters op straat of in de openbare ruimte? Neem dan als eerst contact op met GO Sharing. Er wordt gevraagd een foto toe te voegen bij de melding (bij voorkeur met het kenteken), zodat de aanbieder de melding beter en sneller kan oplossen. De aanbieder is te allen tijde verantwoordelijk voor het netjes stallen van de deelscooters. De ervaring is dat zij alle klachten adequaat en binnen 48 uur zullen behandelen. U kunt op de navolgende manieren een melding maken:

GO Sharing is te bereiken:

Wilt u meer weten over Go Sharing? Kijk dan op: Go Sharing

Wat gebeurt er met de melding?

Gaat het om een kapot voertuig? Dan haalt GO Sharing het voertuig op of repareert het ter plaatse. Staat het voertuig hinderlijk geparkeerd? Dan waarschuwt de aanbieder de laatste gebruiker van het voertuig. Krijgt de gebruiker vaker een waarschuwing, dan volgt er een boete. Ook kan de gebruiker worden geblokkeerd. Komen er vaker meldingen over dezelfde plek binnen, dan kan de desbetreffende aanbieder het servicegebied in overleg met de gemeente aanpassen. U kunt hiervoor ook zelf contact opnemen met GO Sharing om het servicegebied aan te laten passen.

Mogen de deelscooters over geparkeerd worden?

GO Sharing heeft bepaalde servicegebieden. Voor de deelscooters gelden daarin dezelfde verkeersregels voor het parkeren als voor gewone fietsen en scooters. Dit kan op de stoep, in de berm of op speciaal daarvoor aangewezen plekken. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zie artikel 2:51, staan aanvullende regels die ook gelden voor de elektrische deelscooters. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om tegen een deur, gevel of raam te parkeren. Ook mag de ingang van een portiek niet worden geblokkeerd. Daarnaast moet er ook opgelet worden dat de scooter niet het voetpad blokkeert, zodat voetgangers, rolstoelen en kinderwagens er geen last van hebben.

Buiten het servicegebied kunnen de scooters ook geparkeerd worden, maar alleen als de gebruiker zijn of haar parkeermodus aanzet. Dit betekent dat dezelfde gebruiker later de scooter weer meeneemt. Staat er een deelscooter toch in de weg? Dan kunt u een melding maken bij GO Sharing.

Waarom kan ik de klacht bij overlast van de scooters niet bij de gemeente indienen?

Als er overlast wordt ervaren dient u contact op te nemen met de aanbieder. GO Sharing is namelijk te allen tijde verantwoordelijk voor het netjes stallen van de deelscooters. Zij kunnen de betreffende gebruikers ook achterhalen en sanctioneren. Als gemeente weten wij niet wie de laatste bestuurder was en kunnen de betreffende bestuurders daardoor geen sancties opleggen, tenzij een BOA op heterdaad overtreding constateert. Door melding te maken bij GO Sharing kunnen zij de laatste bestuurder hierop aanspreken.

Waarom staat de gemeente deelscooters toe?

Borne groeit, het klimaat vraagt om andere keuzes én we willen de gemeente gezonder maken waarin iedereen de mogelijkheid heeft om te participeren in de samenleving. Dat vraagt onder andere ook om nieuwe vormen van vervoer. Deelmobiliteit speelt hierin een steeds belangrijkere rol. De gemeente staat daarom positief tegen het aanbieden van nieuwe vormen van deelmobiliteit, waaronder de elektrische deelscooters.

Het is voor alle scootereigenaren toegestaan deze op de openbare weg, volgens de geldende verkeersregels, te parkeren. Daarbij maken wij geen onderscheid tussen particuliere scooters of bedrijfsvoertuigen. Echter dienen de eigenaren en de gebruikers zich wel aan deze verkeersregels te houden. Wij spreken de eigenaren daarop aan. De gemeente participeert als overheidsinstelling niet in dit initiatief, anders dan dat wij voor een goede gang van zaken afspraken maken met de betreffende aanbieders. Doordat de deelscooter niet in de tuin of in een berging wordt geparkeerd, zoals bij een particulier voertuig meestal wel gebeurt, zijn de deelscooters veel prominenter aanwezig in het straatbeeld, waardoor het lijkt alsof de gemeente daarin een rol heeft, terwijl dit niet zo is.

Wat doet de gemeente om overlast tegen te gaan?

Gemeente Borne heeft afspraken met GO Sharing over de zogenaamde servicegebieden en reactie(termijnen) op meldingen. Wij stellen de aanbieder hier ook verantwoordelijk voor. Gebruikers die overlast bezorgen kunnen worden uitgesloten van het gebruik van de scooters. Indien de gemeente merkt dat er veel overlast wordt ervaren van de deelscooters, worden er nieuwe afspraken gemaakt met de aanbieder. Ook kunnen dan servicegebieden aangepast worden om overlast te beperken.

Wat is het aandeel van de gemeente in deelscooters?

De gemeente Borne staat open voor initiatieven op het gebied van verduurzaming van mobiliteit alsmede deelmobiliteit. Zeker groene initiatieven zoals elektrisch deelvervoer sluit aan bij de ambitie van Borne om bij te dragen aan zowel de energietransitie als de mobiliteitsambitie.

Waarom heeft de gemeente gekozen voor de deelscooters?

De gemeente heeft hier geen actieve rol in gespeeld. GO Sharing rolt zelfstandig de deelscooters uit in Borne, maar doet dit wel in overleg met de gemeente. Daarnaast hebben wij op grond van ons regelement (de APV) geen argument de scooters te weigeren.

Waar vind ik meer informatie over de aanbieders van de deelscooters?

Meer informatie over de aanbieder van de deelscooters kunt u vinden op GO Sharing.

Bolt

Hoe maak ik gebruik van Bolt?

Voor het gebruikmaken van de elektrische fiets van Bolt kunt u de Bolt app downloaden. De downloadlink voor zowel Apple als Android is te vinden via de volgende link: https://apps.apple.com/EE/app/id675033630?mt=8

Wat zijn de kosten?

Bij Bolt krijgt de gebruiker gratis ontgrendeling en het fietsen kost €0,19 per minuut.

In welk gebied mogen de fietsen gestald worden?

Gebruikers mogen de elektrische fietsen op willekeurige plekken in Borne parkeren. 
Er zijn een aantal gebieden waar de gebruiker niet mag parkeren. Het exacte servicegebied is te vinden via Google Maps. 

Rood betekent dat de gebruiker er niet kan parkeren en paars zijn plekken met een voorkeur om te parkeren.

Waar kun ik met mijn klachten terecht?

Bolt heeft een klantenservice die 7 dagen per week bereikbaar is. Zij zijn te bereiken via enschede@bolt.eu of via de app. Ook kan een slecht geparkeerde fiets doorgegeven worden via de website: https://bolt.eu/nl/report-ebike/.

Bolt probeert doordeweeks de fiets binnen 1 of 2 uur weer op de juiste plek te stallen.