Gemeentehuis 1

Eerste inschrijving in Nederland

Aangifte eerste inschrijving

Een aangifte 'eerste inschrijving' geldt voor burgers die zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen of al eerder ingeschreven hebben gestaan, maar uitgeschreven zijn voor 1 oktober 1994.

De aangifte is ook van toepassing op kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan geen van de ouders als ingezetene in de administratie van een gemeente (BRP) staat ingeschreven.

Let op: U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Checklist in Nederland gaan wonen of werken

Deze checklist laat per onderwerp zien bij welke organisatie u moet zijn. Vindt u niet bij elk onderwerp meteen het antwoord dat bij uw situatie past? Neem dan zelf contact op met de organisatie die daarover gaat. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/checklist-verhuizen-nederland-immigrerenexterne-link-icoon

Aanvraag

Voor een 'Eerste inschrijving Nederland' dient u persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis. U moet het volgende meenemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een geldig reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt.
  • Wanneer geboren in het buitenland: een akte van geboorte.
  • Afhankelijk van het land van geboorte, zie circulaire Ministerie van Justitie betreffende legalisatie.
  • Bij een vreemde nationaliteit een bewijs van aanmelding bij het vreemdelingenloket.
  • Eventueel een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden.
  • Bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba een bewijs van uitschrijving.
  • Andere documenten die betrekking hebben op het personeel statuut van de betrokkene (circulaire Ministerie van Justitie).

Eventueel worden documenten gevraagd die kunnen strekken tot bewijs aangaande de bewoning van een pand (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand).