Rekenmachine met geld

surcharges iconDuurzaam Wonen Lening

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. Gemeente Borne wil zo positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen. Op deze pagina leest u hoe u een lening aanvraagt.

Wat u moet weten

 • U kunt een lening aanvragen als u particuliere woningeigenaar bent. Met deze lening kunt u bijvoorbeeld uw woning isoleren, zonnepanelen op het dak plaatsen, een warmtepomp installeren, en uw badkamer of slaapkamer op de begane grond plaatsen.
 • De gemeenteraad van Borne heeft hiervoor € 1.000.000,- beschikbaar gesteld. Dit geld is gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
 • Bekijk de inspiratielijst van maatregelen waarvoor u een lening kunt krijgen hieronder.

Aanvraag

 1. Stel een plan van aanpak met een kostenbegroting op. Houd daarbij rekening met eventuele te verwachten kostenstijgingen. Zo krijgt u inzicht in de kosten en kunt u bepalen hoeveel u moet lenen. Daarna kunt u de lening aanvragen.
 2. Vraag de lening aan via de blauwe knop op deze pagina.
 3. De gemeente Borne beoordeelt uw aanvraag op basis van de verordening. Er zijn 2 mogelijkheden:
  • De aanvraag voldoet aan de voorwaarden. U krijgt dan een voorlopige toewijzingsbrief.
  • De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden en moeten wij uw aanvraag helaas afwijzen. U krijgt dan een brief waarin staat waarom u geen geld bij ons kunt lenen.
 4. Met de toewijzingsbrief kunt u uw aanvraag verder afronden op de site van het SVn. Op deze pagina vindt u verschillende soorten leningen. Vraagt u een lening niet binnen 8 weken na toewijzing aan? Dan is deze toewijzing niet meer geldig.
 5. De SVn beoordeelt uw aanvraag financieel.
  • Wijst de SVn uw lening helaas af? Dan krijgt u hierover een brief van SVn.
  • Wijst de SVn uw lening toe? Dan krijgt u automatisch een offerte voor de lening.
 6. Onderteken de offerte.

In sommige gevallen kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Controleer of u een vergunning nodig heeft voor een bepaalde maatregel.

Voorwaarden

Om zoveel mogelijk woningeigenaren in de gemeente Borne te kunnen helpen, zijn er twee verschillende leenvormen. Daarvoor gelden verschillende voorwaarden.

Voorwaarden voor alle leenvormen

 • De lening is voor alle vaste woningen in de gemeente Borne en is bedoeld voor eigenaar-bewoners.
 • De lening is alleen beschikbaar voor de bestaande bouw en niet voor woningen die nieuw gebouwd moeten worden.
 • U moet minimaal één energiemaatregel voor de duurzaamheid uitvoeren.
 • Vervroegd aflossen mag altijd en kan boetevrij.
 1. De ‘Duurzaam Wonen Lening’ die consumptief wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn. Deze lening;
 • bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 50.000,--;
 • heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,-- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,--;
 • heeft momenteel een rentepercentage van 1,6% voor aanvragers met een inkomen hoger dan 120% van het sociaal minimum; het rentetarief wordt gehanteerd dat geldt op het moment van binnenkomst van de aanvraag. Rentedalingen of rentestijgingen na het moment van aanvragen bij SVn hebben daarop geen invloed.
 • heeft een rentepercentage van 0,0% voor aanvragers met een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum;
 • wordt door SVn standaard verstrekt aan personen t/m 75 jaar (indien de gemeente dit wenst, kan daarvan worden afgeweken);
 • wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.
 1. De ‘Duurzaam Wonen Verzilverlening” wordt hypothecair verstrekt en kent gedurende de looptijd geen rente en aflossingsverplichting. De hoofdsom met samengestelde rente is opeisbaar bij verkoop. Ook deze leenvorm is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn. Deze lening;
 • bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 50.000,--;
 • heeft een rentepercentage van 1,7%;
 • is beschikbaar voor mensen vanaf 58 jaar. Dit omdat geldverstrekkers in het algemeen rekening moeten houden met het pensioengevend inkomen vanaf tien jaar voor de pensioenleeftijd;
 • wordt verstrekt van uit een bouwdepot.

Vragen?

Neem gerust contact op als u vragen heeft. U kunt Loes Temmink bellen via 074 265 8630 of mailen naar l.temmink@borne.nl.

Heeft u vragen naar aanleiding van een brief die u van de gemeente heeft ontvangen? Neem dan contact op met David van Veldhuijsen. Hij is telefonisch bereik via 06-47585515 of per mail via D.vanVeldhuijsen@borne.nl.

Alle informatie over de Duurzaam Wonen Lening leest u op de website van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).