Gemeentehuis

Dubbele (gecombineerde) achternaam

11 december 2023
Nieuws

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wet introductie Gecombineerde Geslachtsnaam (WiGG) in werking. Vanaf dan kunnen ouders hun eerste kind als dat op of na 1 januari 2024 wordt geboren de achternaam van beide ouders geven. Er mogen niet meer dat twee namen worden gegeven. Deze dubbele achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het wordt niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen.

De keuze ligt bij de ouders. Wanneer de ouders kiezen voor een combinatie van hun achternamen, dan is het aan hen in welke volgorde deze achternamen komen te staan. De dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven.

Adoptiekinderen
Bij adoptiekinderen is er nog een extra mogelijkheid, de mogelijkheid om in de combinatie van achternamen hun oorspronkelijke geslachtsnaam op te nemen. Ook hier geldt wel het maximum van twee namen in totaal.

Geen keuze
Indien ouders geen keuze maken met betrekking tot de naam van hun kind, krijgt het kind gewoon de achternaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Indien er geen sprake is van een huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap krijgt het kind de achternaam van de geboortemoeder.

Overgangsregeling
Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een dubbele achternaam kiezen voor hun kinderen. Zij moeten samen kiezen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt voor 1 jaar, tot 1 januari 2025. Voor het opmaken van de akte van naamskeuze en het toevoegen van de latere vermelding aan de geboorteakte(n) zijn kosten verbonden.

Kosten
Voor het oudste kind van twee ouders: € 75
Voor elk volgende kind van diezelfde ouders: € 50