Centrum Borne

Dorpsmanager

Dorpsmanager bedrijven

Onafhankelijk tussen de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) en de gemeente werkt de dorpsmanager bedrijven, Ruben Baartman.
Deze functie wordt gezamenlijk gefinancierd door de gemeente en de BBO.
Ruben fungeert als aanspreekpunt voor, en vertegenwoordiger van, de ondernemersbelangen bij de gemeente en andere instanties.

Takenpakket

  • Herstructurering centrum Borne
  • Invulling winkelbestand
  • Coördinatie van diverse activiteiten en festiviteiten
  • Coördinatie nieuwe initiatieven

Daarnaast houdt de dorpsmanager zich bezig met de promotie van Borne als vestigingsplaats voor ondernemers en het signaleren en oplossen van knelpunten en behoeften bij ondernemers. De dorpsmanager is aanspreekbaar voor allerhande kwesties die voor ondernemers belangrijk zijn en zet zich in voor het stimuleren van het collectief optreden van ondernemers.

Tevens is de dorpsmanager het aanspreekpunt voor vragen als

  • Ik zoek een bedrijfskavel voor mijn bedrijf, welke kavels zijn beschikbaar?
  • Moet mijn bedrijf een milieuvergunning aanvragen?
  • Ik wil mijn bedrijf uitbreiden, wat is er mogelijk?
  • Ik wil op zondag een speciaal koopevenement organiseren, kan dat?

De gemeente Borne kent een aantal ingangen waar u met deze en andere vragen terecht kunt. Allereerst is dat de publieksbalie van het gemeentehuis. Voor meer specifieke vragen of specifiek gebonden aan uw (op te zetten) onderneming kunt u terecht bij Ruben Baartman.

De dorpsmanager kan u informeren, adviseren en u zo nodig wegwijs maken binnen de gemeente, u de weg wijzen naar de juiste afdeling en/of contactpersoon binnen de gemeente. Bij hem kunt u terecht met vragen over gemeentelijk beleid, over vergunningen, maar ook over aankoop van bedrijfskavels. Ruben is bereikbaar via tel. (06) 2851 5183 of via mail r.baartman@borne.nl.