Gemeentehuis 1

urgent iconDiscriminatie melden

Als u wordt gediscrimineerd of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie, kunt u dit melden. De gemeente Borne heeft daarvoor de stichting Vizier in de arm genomen. Hulp van Vizier is gratis.

Discriminatie is verboden. Bij discriminatie kan het gaan om discriminatie of geweld op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd. En op het werk: discriminatie op grond van arbeidsduur (fulltime en parttimewerk), soort contract (vast of tijdelijk).

U kunt discriminatie melden bij vizieroost.nl. Dit kan ook telefonisch via 085-0734600. 

U kunt bij Vizier terecht voor:

  • het melden van discriminatie
  • advies over hoe u met discriminatie om kunt gaan
  • informatie over wat u tegen discriminatie kunt doen
  • bemiddeling tussen u en degene die u discrimineert
  • hulp bij het opstarten van een klachtenprocedure
  • hulp bij het aangifte doen bij de politie

Bent u slachtoffer van discriminatie? Of hebt u iets gezien dat u discriminerend vindt? Meld het bij Vizier.